Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Nacionalne obveze

Prema Izjavi Vijeća od 15. listopada 2013. o Europskom savezu za naukovanje, brojne su vlade dostavile konkretne obveze u pogledu sljedećih koraka koji će povećati broj, kvalitetu i ponudu naukovanja.

Podijeli ovu stranicu