Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Nationella initiativ

Efter rådets uttalanden av den 15 oktober 2013 om den europeiska alliansen för lärlingsplatser har ett stort antal regeringar lämnat in konkreta åtaganden om nästa steg för ökning av antalet, kvaliteten och utbudet av lärlingsplatser.

Dela den här sidan