Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Nationale forpligtelser

Som et resultat af Rådets erklæring af 15. oktober 2013 om den europæiske alliance for lærlingeuddannelser har et stort antal regeringer sendt konkrete tilsagn om at gøre noget for at øge antallet, kvaliteten og udbuddet af lærlingeuddannelser.

Del denne side