Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

ES šalių įsipareigojimai

Remdamasi 2013 m. spalio 15 d. Tarybos deklaracija dėl Europos pameistrystės aljanso, daugelis vyriausybių pateikė konkrečius įsipareigojimus dėl tolesnių veiksmų, kuriais būtų padidintas pameistrystės programų skaičius, pagerinta jų kokybė ir įgyvendinimas.

Bendrinti šį puslapį