Заетост, социални въпроси и приобщаване

Национални ангажименти

След издаване на декларацията на Съвета от 15 октомври 2013 г. относно Европейския алианс за професионална подготовка (ЕАПП) голям брой правителства поеха конкретни ангажименти относно следващите стъпки за увеличаване на количеството, качеството и предлагането на професионална подготовка.

Споделете тази страница