Navigatsioonitee

Euroopa 2020. aasta strateegia algatused

Redelil mees, kelle käsi on sirutatud EL-i lipu tähtede poole

Euroopa 2020. aasta strateegia on ELi majanduskasvu strateegia, millel on viis ambitsioonikat eesmärki tööhõive, innovatsiooni, hariduse, sotsiaalse kaasatuse ja kliima/energeetika valdkonnas, mis tuleb 2020. aastaks saavutada.

Euroopa 2020. aasta strateegia kolm peamist algatust hõlmavad tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkondi:

  • Noorte liikuvus”: eesmärk on parandada noorte võimalusi leida tööd, aidates üliõpilastel ja praktikantidel omandada kogemusi teistes riikides ning parandades hariduse ja koolituse kvaliteeti ja ligitõmbavust Euroopas.
  • „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava”: eesmärk on anda tööturu reformidele uut hoogu, et aidata inimestel omandada tulevaste töökohtade valguses asjakohaseid oskusi, luua töökohti ning uuendada ELi tööalaseid õigusakte.
  • Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise platvormi”: eesmärk on toetada tegevust kõigil tasanditel, et saavutada ELi kokkulepitud eesmärk – päästa 2020. aastaks vaesusest ja tõrjutusest vähemalt 20 miljonit inimest.

Täiendavalt Euroopa 2020. aasta strateegia kohta