Ścieżka nawigacji

Twoja pierwsza praca z EURES-em

Informacje o programie

Program mobilności w zatrudnieniu mający pomóc młodym Europejczykom w znalezieniu pracy w innych krajach UE.

Jest to jeden z programów realizowanych w ramach wpisujących się w strategię „Europa 2020” inicjatyw przewodnich Mobilna młodzież i Szanse dla młodzieży.

Celem programu Twoja pierwsza praca z EURES-em na lata 2012-2014 jest udzielenie 5 tys. osób z całej UE pomocy w znalezieniu pracy za granicą. Program rozpoczął się w 2012 r. i obejmuje jedynie ograniczoną liczbę służb zatrudnienia oraz ofert pracy.

Więcej informacji można znaleźć w wykazie służb zatrudnienia i partnerów programu Twoja pierwsza praca z EURES-em lub na ich stronach internetowych.

Program Twoja pierwsza praca z EURES-em opiera się na wsparciu ze strony krajowych służb zatrudnienia – w zakresie informacji, poszukiwania pracy, naboru i finansowania – zarówno dla młodych osób poszukujących pracy, jak i dla firm zainteresowanych zatrudnieniem pracowników spoza własnego kraju. Finansowanie zależy od warunków i procedur ustanowionych przez te służby.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Osoby poszukujące pracy:

 • w wieku od 18 do 30 lat
 • będące obywatelami jednego z krajów UE
 • które legalnie zamieszkują na obszarze UE.

Pracodawcy:

 • firmy założone zgodnie z prawem w jednym z krajów UE
 • firmy poszukujące pracowników o konkretnym profilu, których nie mogą znaleźć w kraju
 • firmy oferujące umowy na okres co najmniej 6 miesięcy oraz warunki płacowe zgodne z krajowymi przepisami kodeksu pracy.

Jakiego rodzaju pomoc można uzyskać?

Poszukujący pracy

 • Usługi w zakresie pośrednictwa pracy
 • Środki na pokrycie kosztów wyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną i/lub przeprowadzki za granicę w celu podjęcia pracy
 • Szkolenia (języki obce, kompetencje psychospołeczne)

Pracodawcy

 • Pomoc w prowadzeniu naboru
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 pracowników) mogą ubiegać się o pokrycie części kosztów szkolenia nowych pracowników oraz o dofinansowanie działań związanych z ich adaptacją w nowym kraju.

Programem nie są objęte praktyki zawodowe w instytucjach i organach europejskich i innych międzynarodowych organizacjach politycznych, gospodarczych, społecznych i naukowych (np. organy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacja OECD, Rada Europy, MOP itp.), a także w ponadnarodowych organach regulacyjnych i ich agencjach.

Jak się zgłosić?

Poniżej znajdą Państwo listę odpowiednich służb zatrudnienia oraz punktów informacyjnych, które w poszczególnych krajach zajmują się realizacją programu „Twoja pierwsza praca z EURES-em”.

W przypadku gdy dany kraj nie oferuje tego rodzaju usług, można skontaktować się z innymi organizacjami podanymi poniżej.

Więcej informacji:Twoja pierwsza praca z EURES-em” – Informacje zawarte w tym przewodniku są ważne do momentu ukazania się nowej wersji przewodnika, która ma zostać opublikowana w drugim kwartale 2014 r.

Twoja pierwsza praca z EURES-em – służby zatrudnienia

  Podziel się

 • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+