Ścieżka nawigacji

Twoja pierwsza praca z EURES-em

Informacje ogólne

„Twoja pierwsza praca z EURES-em” to program mobilności zatrudnienia mający pomóc młodym Europejczykom w znalezieniu pracy lub odbyciu stażu w innych krajach UE.

Jest to jeden z programów realizowanych w ramach pakietu Mobilna młodzież oraz inicjatywy Szanse dla młodzieży. Można go również włączyć do krajowych systemów gwarancji dla młodzieży, które obejmują współpracę z zagranicą.

W 2015 r. program „Twoja pierwsza praca z EURES-em” ma pomóc około pięciu tysiącom osób w znalezieniu pracy za granicą. W inicjatywie uczestniczy ograniczona liczba służb zatrudnienia.

W ramach programu „Twoja pierwsza praca z EURES-em” testowane są nowe metody świadczenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług mobilności zawodowej z myślą o młodzieży i pracodawcach. Krajowe służby zatrudnienia udzielają wsparcia – w zakresie informacji, poszukiwania pracy, naboru i finansowania – zarówno dla młodych osób poszukujących pracy, jak i dla firm zainteresowanych zatrudnieniem pracowników spoza własnego kraju. Finansowanie zależy od warunków i procedur ustanowionych przez te służby.

Sprawozdanie z oceny programu „Twoja pierwsza praca z EURES-em” przedstawia najważniejsze osiągnięcia z pierwszych dwóch lat realizacji programu oraz wyzwania, z jakimi trzeba będzie się zmierzyć.

Kto może ubiegać się o pomoc?

  • Obywatele UE w wieku od 18 do 30 lat zamieszkali w dowolnym kraju UE
  • Wszystkie firmy założone zgodnie z prawem w jednym z krajów UE oferujące umowy na okres co najmniej sześciu miesięcy, pod warunkiem że oferowane przez nie wynagrodzenie i warunki są zgodne z krajowym prawem pracy.

Jakiego rodzaju pomoc można uzyskać?

Dla młodzieży

Z programu finansowane są kursy językowe oraz inne formy szkoleń. Pokrywane są również koszty podróży osób starających się o pracę lub praktyki zawodowe w miejscu pracy, dzięki czemu mogą one pojechać na rozmowę kwalifikacyjną lub przeprowadzić się do innego kraju UE w celu podjęcia pracy.

Pakiet dotyczący mobilności obejmuje inne formy wsparcia dla młodzieży opisane w przewodniku „Twoja pierwsza praca z EURES-em”.

Dla pracodawców

Przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników mogą ubiegać się o dofinansowanie szkolenia nowych pracowników, stażystów lub praktykantów oraz działań związanych z ich adaptacją w nowym kraju.

Jak się zgłosić?

Warunki uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku „Twoja pierwsza praca z EURES-em”.

Więcej informacji:

  • Służby zatrudnienia uczestniczące w programie
  • Punkty informacyjne w krajach partnerskich z UE

Tutaj znajduje się lista służb zatrudnienia i partnerskich punktów informacyjnych z wszystkich krajów UE.

W przypadku gdy dany kraj nie oferuje tej usługi, można skontaktować się z organizacjami wymienionymi poniżej.

Twoja pierwsza praca z EURES-em – służby zatrudnienia

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+