Ścieżka nawigacji

Twoja pierwsza praca z EURES-em

Pomoc młodym ludziom

„Twoja pierwsza praca z EURES-em” to ukierunkowany program wspierania mobilności. Ukierunkowane programy wspierania mobilności mają na celu:

  • obsadzanie wolnych miejsc pracy w określonych sektorach, zawodach, państwach lub grupie państw
  • wspieranie określonych grup pracowników, które są bardziej skłonne do mobilności (np. młodzież).

Jak to działa?

  • Program „Twoja pierwsza praca z EURES-em” ma zapewniać pośrednictwo w znalezieniu pracy, miejsca odbywania stażu lub praktyki zawodowej osobom do 35 roku życia.
  • Program jest realizowany w 28 krajach UE oraz Norwegii i Islandii.
  • Działania są wdrażane przy udziale co najmniej siedmiu krajów przez konsorcja pod kierownictwem EURES.

Finansowanie

Od 2014 r. program jest finansowany w ramach osi EURES programu EaSI.

Finansowane działań odbywa się za pośrednictwem corocznych zaproszeń do składania wniosków:

W portalu EURES można znaleźć więcej informacji na temat „Twojej pierwszej pracy z EURES-em”:

Działanie przygotowawcze „Twoja pierwsza praca z EURES-em”

„Twoją pierwszą pracę z EURES-em” uruchomiono jako projekt pilotażowy realizowany od 2012 r. do maja 2015 r., w którym zakończono realizację ostatnich projektów. To „działanie przygotowawcze” finansowane było z budżetu UE (w latach budżetowych 2011-2013).

Jego celem była pomoc młodym obywatelom UE w wieku 18–30 lat w znalezieniu zatrudnienia, miejsca stażu lub praktyki zawodowej w innym państwie członkowskim.

Sprawozdanie z oceny zawiera przegląd wyników osiągniętych w dwóch pierwszych latach oraz głównych wyzwań w przyszłości.

W sprawozdaniu z postępów co kwartał podsumowywane są główne osiągnięcia.

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+