Διαδρομή πλοήγησης

Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES

Βοήθεια στους νέους

«Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» είναι μια «στοχευμένη πρωτοβουλία κινητικότητας», που έχει ως στόχο:

 • την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένο τομέα, επάγγελμα, χώρα ή ομάδα χωρών, ή
 • τη στήριξη ομάδων εργαζομένων με ιδιαίτερη τάση για κινητικότητα, όπως οι νέοι.

Πώς λειτουργεί;

 • Η πρωτοβουλία «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» είναι ανοικτή σε νεαρούς υποψηφίους και σε εργοδότες στις 28 χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι και νόμιμοι κάτοικοι μιας από αυτές τις χώρες.
 • Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει:
  • τους νέους ηλικίας έως 35 ετών να βρουν μια θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε άλλο κράτος μέλος και
  • τους εργοδότες να βρουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας.
 • Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας υλοποιούνται από κοινοπραξίες υπό την καθοδήγηση των υπηρεσιών EURES, με τη συμμετοχή τουλάχιστον επτά χωρών.

Πώς χρηματοδοτείται;

Από το 2014, η πρωτοβουλία «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του άξονα EURES του προγράμματος EaSI.

Οι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται βάσει ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων:

 • 2014: στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με προϋπολογισμό 6,9 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτήθηκαν δύο σχέδια διάρκειας 24 μηνών με προϋπολογισμό περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2015.
 • 2015: ξεκίνησε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων προϋπολογισμού περίπου 8 εκατ. ευρώ, με προθεσμία τις 26 Ιουνίου 2015. Οι δραστηριότητες αναμένεται να ξεκινήσουν το τελευταίο τρίμηνο του 2015.

Περισσότερα για την πρωτοβουλία «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES στην πύλη του EURES:

Η προπαρασκευαστική δράση της πρωτοβουλίας «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES»

Η πρωτοβουλία «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» λειτούργησε πιλοτικά από το 2012 έως την ολοκλήρωση της τελευταίας σειράς σχεδίων τον Μάιο του 2015. Αυτή η «προπαρασκευαστική δράση» χρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το διάστημα 2011-2013.

Στόχος της δράσης ήταν να βοηθηθούν νεαροί πολίτες της ΕΕ ηλικίας 18-30 ετών να βρουν δουλειά, θέση πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Η έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» παρέχει μια γενική εικόνα των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής της πρωτοβουλίας καθώς και των κυριότερων μελλοντικών προκλήσεων.

Η συνοπτική έκθεση της πρωτοβουλίας «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» περιγράφει τα κυριότερα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας ανά τρίμηνο.


  Διαδώστε το

 • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+