Διαδρομή πλοήγησης

Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES

Περί τίνος πρόκειται;

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κινητικότητας εργαζομένων που σκοπό έχει να βοηθήσει τους νεαρούς Ευρωπαίους στην εξεύρεση θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της δέσμης δράσεων "Νεολαία σε κίνηση" και της πρωτοβουλίας "Ευκαιρίες για τους νέους". Μπορεί να ενσωματωθεί σε εθνικά προγράμματα Εγγυήσεων για τους Νέους που προβλέπουν τη συνεργασία με άλλες χώρες της ΕΕ.

Για το 2015, "Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES" έχει θέσει ως στόχο να παράσχει βοήθεια σε 5.000 άτομα που επιθυμούν να βρουν εργασία σε άλλες χώρες της ΕΕ. Στην πρωτοβουλία συμμετέχει μόνον ένας περιορισμένος αριθμός υπηρεσιών απασχόλησης.

Η πρωτοβουλία "Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES" δοκιμάζει έναν νέο τρόπο παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών επαγγελματικής κινητικότητας που απευθύνονται σε νέους και σε εργοδότες. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, οι εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης παρέχουν στήριξη – με τη μορφή ενημέρωσης, προσλήψεων, αντιστοίχισης προσόντων, τοποθέτησης και χρηματοδότησης – τόσο σε νέους που αναζητούν εργασία όσο και σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν άτομα από άλλες χώρες της ΕΕ. Η χρηματοδότηση υπόκειται στους όρους και τις διαδικασίες των υπηρεσιών αυτών.

Η έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας "Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES" κάνει μια ανασκόπηση στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν τα πρώτα δύο χρόνια εφαρμογής της πρωτοβουλίας, περιγράφοντας παράλληλα τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν βοήθεια;

  • Υπήκοοι της ΕΕ, ηλικίας 18 έως 30 ετών, οι οποίοι ζουν σε κράτος μέλος της Ένωσης.
  • Όλοι οι εργοδότες που έχουν τη νόμιμη έδρα τους σε χώρα της ΕΕ και προσφέρουν συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθός και οι συνθήκες που προσφέρουν συνάδουν με την εθνική εργατική νομοθεσία.

Τι είδους βοήθεια προσφέρεται;

Στους νέους

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών ή άλλες μορφές κατάρτισης. Καλύπτει επίσης τα έξοδα ταξιδίου νέων που υποβάλλουν αίτηση απασχόλησης ή κατάρτισης μέσω της εργασίας, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να παρουσιάζονται σε συνεντεύξεις και να εγκαθίστανται σε άλλες χώρες της ΕΕ για να πιάσουν δουλειά.

Το πακέτο κινητικότητας περιλαμβάνει άλλα μέτρα στήριξης για νέους, τα οποία περιγράφονται στον οδηγό "Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES".

Στους εργοδότες

Επιχειρήσεις με μέχρι και 250 εργαζομένους μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση του κόστους της κατάρτισης νεοπροσληφθέντων εργαζομένων, ασκουμένων και μαθητευομένων, καθώς και για να τους παράσχουν βοήθεια κατά την εγκατάστασή τους.

Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος;

Ο "Οδηγός για την πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES" παραθέτει τους όρους και τους κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους προς

  • τις υπηρεσίες απασχόλησης που παρέχουν τη δυνατότητα αυτή
  • τα σημεία πληροφόρησης στις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε επίσης τον κατάλογο των υπηρεσιών απασχόλησης και των σημείων πληροφόρησης σε επίπεδο ΕΕ.

Αν η χώρα σας δεν προσφέρει ακόμα αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω οργανισμούς.

Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES - Υπηρεσίες απασχόλησης

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+