Навигационна пътека

Твоята първа работа с EURES

За какво става въпрос?

Схема за трудова мобилност, чрез която се помага на младите европейци да намерят работа, стаж или чиракуване в други страни от ЕС.

Тя е част от инициативите Младежта в движение и Възможности за младежта. Схемата може да бъде включена в националните схеми за гаранция за младежта, при които се извършва сътрудничество с други страни от ЕС.

Целта на Твоята първа работа с EURES за 2015 г. е да се помогне на около 5000 души да намерят работа в други страни от ЕС. В инициативата участват само ограничен брой служби по заетостта.

Чрез Твоята първа работа с EURES се изпробва нов начин за предоставяне на подходящи услуги за трудова мобилност на младежите и работодателите. Съгласно схемата националните служби по заетостта предоставят помощ — информация, набиране на служители, намиране на подходящи работни места и финансиране — както на младежите, търсещи работа, така и на предприятията, желаещи да наемат хора от чужбина. Финансирането се предоставя в съответствие с условията и процедурите на тези служби.

Докладът за оценка на схемата „Твоята първа работа с EURES“ съдържа преглед на резултатите, постигнати през първите две години на нейното изпълнение, и на основните предизвикателства в бъдеще.

Кой може да получи помощ?

  • Граждани на ЕС на възраст между 18 и 30 години, живеещи в страна от ЕС.
  • Всички законно установени работодатели в страните от ЕС, предлагащи договори с продължителност поне 6 месеца, при условие че заплащането и условията отговарят на националното трудово законодателство.

Каква помощ се предлага?

За младежи

По схемата се финансират езикови курсове или други форми на обучение. Покриват се и разходи за пътуване на млади хора, които кандидатстват за работа или стаж, за да се явят на интервю за работа и да се установят в друга страна от ЕС, за да започнат работа.

Пакетът за мобилност включва и други мерки за помощ за младите хора, които са описани в ръководството за „Твоята първа работа с EURES“.

За работодатели

Предприятията с до 250 служители могат да кандидатстват за финансова помощ за разходите за обучение и установяване в страната на новоназначени служители, стажанти и чираци.

Как можете да участвате?

Условията и правилата за участие са посочени в ръководството за „Твоята първа работа с EURES“.

По-долу ще намерите връзки към:

  • службите по заетостта, които участват в схемата
  • информационните звена в страните партньори

За повече подробности можете да видите и списъка със службите по заетостта и партньорите на равнище ЕС.

Ако услугите все още не се предлагат във вашата страна, можете да се свържете с някоя от посочените по-долу организации.

Служби по заетостта, участващи в схемата „Твоята първа работа с EURES“

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+