Навигационна пътека

Твоята първа работа с EURES

За какво става въпрос?

Схема за трудова мобилност, която помага на младите европейци да намерят работа, стаж или практика в други страни от ЕС.

Тя е част от инициативите „Младежта в движение“ и „Възможности за младежта“. Схемата може да бъде включена в националните схеми за гаранция за младежта, които включват сътрудничество с други страни от ЕС.

Целта на Твоята първа работа с EURES за 2015 г. е да се помогне на около 5000 души да намерят работа в други страни от ЕС. В инициативата участват само ограничен брой служби по заетостта.

Чрез Твоята първа работа с EURES се изпробва нов начин за предоставяне на подходящи услуги за трудова мобилност на младежите и работодателите. Съгласно схемата националните служби по заетостта предоставят помощ — информация, набиране на служители, намиране на подходящи работни места и финансиране — както на младежите, търсещи работа, така и на предприятията, желаещи да наемат хора от чужбина. Финансирането се предоставя в съответствие с условията и процедурите на тези служби.

За повече информация вижте списъка на службите по заетостта и партньорските организации, участващи в схемата, и техните уебстраници.

Докладът за оценка на схемата „Твоята първа работа с EURES“ съдържа преглед на резултатите, постигнати през първите две години на нейното изпълнение, и на основните предизвикателства в бъдеще.

Кой може да получи помощ?

  • Граждани на ЕС на възраст между 18 и 30 години, живеещи в страна от ЕС.
  • Всички законно установени работодатели в страните от ЕС, предлагащи договори с продължителност поне 6 месеца, при условие че заплащането и условията отговарят на националното трудово законодателство.

Каква помощ се предлага?

За младежи

По схемата се финансират езикови курсове или други форми на обучение. Покриват се и разходи за пътуване на млади хора, които кандидатстват за работа или стаж, за да се явят на интервю за работа и да се установят в друга страна от ЕС за започване на работа.

Пакетът за мобилност включва нови мерки за помощ за младите хора, които са описани в наръчника за 2014-2015 г.

За работодатели

Предприятията с до 250 служители могат да кандидатстват за финансова помощ за разходите за обучение на новоназначени служители, стажанти и практиканти и с цел да им помогнат да се установят.

Как можете да участвате?

В ръководството за „Твоята първа работа с EURES“ са изброени условията и правилата за участие. В момента има две версии:

По-долу ще намерите:

  • списък на службите по заетостта, предлагащи участие в схемата, в съответствие с едно от горните ръководства
  • информационните звена в участващите страни от ЕС.

Ако услугите все още не се предлагат във вашата страна, можете да се свържете с някоя от посочените по-долу организации.

Служби по заетостта за „Твоята първа работа с EURES“

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+