Навигационна пътека

Твоята първа работа с EURES

Помощ за младите хора

„Твоята първа работа с EURES“ е целева схема за мобилност. Целите на схемата са:

  • попълване на свободните работни места в даден сектор, страна или група от страни, или
  • подкрепа за определени групи работници със склонност към мобилност, каквито са младите хора.

Как функционира?

  • „Твоята първа работа с EURES“ има за цел осигуряване на заетост под формата на работни места, стажове и професионална подготовка за кандидати на възраст до 35 години.
  • Схемата обхваща 28-те страни от ЕС плюс Норвегия и Исландия.
  • Дейностите се изпълняват от консорциуми, ръководени от службите на EURES и включващи поне седем страни.

Как се финансира това?

От 2014 г. „Твоята първа работа с EURES“ се финансира по линия на оста EURES на програмата EaSI.

Дейностите се финансират чрез годишни покани за представяне на предложения:

Още информация за „Твоята първа работа с EURES“ може да се намери на портала на EURES:

Подготвително действие „Твоята първа работа с EURES“

„Твоята първа работа с EURES“ беше пилотен проект между 2012 г. и края на последните проекти през май 2015 г. Това „подготвително действие“ беше финансирано от бюджета на ЕС за 2011—2013 г.

Целта беше да се помогне на младежите в ЕС на възраст между 18 и 30 години да намерят работа стаж или практика в някоя от страните от ЕС.

В доклада за оценка на „Твоята първа работа с EURES“ се прави преглед на постигнатите през първите две години резултати и на основните предизвикателства в бъдеще.

В обобщаващия доклад за напредъка на „Твоята първа работа с EURES“ се очертават основните постижения на действието на тримесечна основа.

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+