Навигационна пътека

Информация и контакти на национално ниво

Комитетът за програмата „ПРОГРЕС“ се състои от национални представители и помага на Комисията да управлява програмата, като:

Комитетът може да предостави информация и помощ за участието в „ПРОГРЕС“, но не е пряко отговорен за изпълнението на програмата на национално ниво.

Контакти на национално ниво