Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Pjattaforma Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali

Definizzjoni

Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali hija waħda minn seba' inizjattivi ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 għal żvilupp għaqli, sostenibbli u inklużiv.

Hija mfassla biex tgħin il-pajjiżi tal-UE jilħqu l-mira ewlenija li joħorġu lil 20 miljun ruħ mill-faqar u l-esklużjoni soċjali.

Il-pjattaforma ġiet varata fl-2010 u għandha tibqa' attiva sal-2020.

Reazzjoni politika

Il-Pjattaforma hija bbażata fuq ħames oqsma ta' azzjoni:

Il-mira dwar il-faqar ta' Europa 2020 isservi ta' inċentiv għall-iżvilupp ta' enfasi aktar qawwija fuq kwistjonijiet soċjali kull sena fl-Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-Kummissjoni Ewropea.

Dawn ir-risposti ta' politika huma konformi mal-metodu soċjali tal-investiment.

Azzjonijiet ewlenin

Sorveljanza tar-riformi ekonomiċi u strutturali tal-pajjiżi tal-UE permezz tas-Semestru Ewropew

Il-pajjiżi membri tal-UE traduċew il-miri ta' Ewropa 2020 f'miri nazzjonali u politiki għat-titjib tal-iżvilupp. Dawn l-isforzi individwali jeħtiġilhom jiġu kkoordinati biex jilħqu l-impatt mixtieq dwar l-iżvilupp u koeżjoni aħjar.

Tabella ta’ valutazzjoni

Il-Kummissjoni identifikat għadd ta' azzjonijiet li għandhom jiġu implimentati fil-livell Ewropew u mfassla biex jgħinu fil-kisba tal-mira dwar il-faqar. Huma spjegati f'dokument ta' ħidma tal-istaff mehmuż mal-Komunikazzjoni dwar il-pjattaforma Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali.

Il-Kummissjoni se tippubblika tabelli ta' valutazzjoni regolarment dwar il-ħidma għaddejja.

Pjattaforma ta' Azzjoni - lesta

Pjattaforma ta' Azzjoni - għaddejja

Il-Konvenzjoni Annwali dwar il-pjattaforma Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali

Il-konvenzjoni annwali tipprovdi opportunità imprezzabbli għad-djalogu bejn il-fassala tal-politika, il-partijiet interessati prinċipali u persuni li esperjenzaw il-faqar.

Konvenzjoni 2014 fi Brussell, il-Belġju

Konvenzjoni 2013 fi Brussell, il-Belġju

Konvenzjoni 2012 fi Brussell, il-Belġju

Konvenzjoni 2011 fi Krakovja, il-Polonja