Navigacijski put

Inicijative strategije „Europa 2020.”

Inicijative strategije „Europa 2020.”

Europa 2020 strategija je rasta EU-a usmjerena na pet ambicioznih ciljeva vezanih uz zapošljavanje, inovacije, obrazovanje, socijalnu uključenost i klimu/energiju koje treba ostvariti do 2020. godine.

Tri vodeće inicijative strategije Europa 2020 koje se odnose na zapošljavanje, socijalna pitanja i socijalnu uključenost su:

  • Mladi u pokretu: ima za cilj poboljšanje izgleda mladih ljudi za pronalaženje posla tako što će studentima i vježbenicima pomoći da steknu iskustvo u drugim zemljama te poboljšati kvalitetu i privlačnost obrazovanja i izobrazbe u Europi.
  • Program za nove vještine i radna mjesta: ima za cilj dati novi zamah u provedbi reformi tržišta rada kako bi posloprimci usvojili potrebne vještine za buduće poslove, stvorila se nova radna mjesta i moderniziralo zakonodavstvo EU-a vezano za zapošljavanje.
  • Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti: ima za cilj poduprijeti rad na svim razinama kako bi se do 2020. postigao zacrtani cilj EU-a o smanjenju broja siromašnih ljudi i ljudi koji su isključeni iz društva za najmanje 20 milijuna.

Više informacija o strategiji Europa 2020