Навигационна пътека

Инициативи на „Европа 2020“

Мъж, застанал на стълба, протяга ръка към звездите върху флага на ЕС

Стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ има пет амбициозни цели в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата и енергията, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.

Трите водещи инициативи на „Европа 2020“ в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването са:

  • Младежта в движение“ – цели да подобри шансовете на младите хора да си намерят работа, като помага на студенти и стажанти да натрупат опит в други страни и като подобрява качеството и привлекателността на образованието и обучението в Европа
  • „Програма за нови умения и работни места“ – цели да вдъхне свежи сили на реформите на пазара на труда, за да помогне на хората да се сдобият с уменията, нужни за работните места на бъдещето, за да създаде нови работни места и за да подобри законите на ЕС за заетостта
  • Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване“ – има за цел да подпомага работата на всички равнища, за да бъде достигната основната цел на ЕС, за която бе постигнато споразумение – избавяне на поне 20 млн. души от бедността и изключването до 2020 г.

Повече информация за стратегията „Европа 2020“