Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Nuoret liikkeellä

Nuoret liikkeellä -hanke on kattava kokonaisuus poliittisia aloitteita, jotka koskevat eurooppalaisten nuorten koulutusta ja työllistymistä. Hanke käynnistettiin vuonna 2010. Se on osa älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävää Eurooppa 2020 -strategiaa.

Tavoitteet

Nuoret liikkeellä -hankkeen päämäärät tukevat EU:n laajempaa tavoitetta nostaa työikäisen väestön (20–64-vuotiaat) työllisyysaste 75 prosenttiin. Hankkeella pyritään edistämään nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia, vähentämään nuorten korkeaa työttömyyttä ja parantamaan nuorten työllisyysastetta. Hankkeen toimilla

 • kehitetään koulutusta niin, että se vastaa paremmin nuorten tarpeita
 • rohkaistaan nuoria hyödyntämään EU:n apurahoja, jotka on tarkoitettu ulkomailla opiskeluun tai harjoitteluun
 • kannustetaan EU-maita helpottamaan nuorten siirtymistä opinnoista työelämään.

Menetelmät

 • politiikan koordinointi, jonka avulla voidaan määrittää tarvittavat toimet ja edistää niitä niin EU:n tasolla kuin jäsenmaissa
 • nuorille suunnattuja toimia, kuten ”Eka EURES-työpaikka”, jolla edistetään työntekijöiden liikkuvuutta EU:ssa, ja Progress-mikrorahoitusjärjestely, jolla tuetaan nuoria yrittäjiä.

Nuoriin kannattaa panostaa

 • EU:ssa on noin 5,5 miljoonaa työtöntä nuorta. Toisin sanoen yksi viidestä alle 25-vuotiaasta ei yrityksistään huolimatta löydä työtä.
 • Nuorten työttömyysaste on yli 20 prosenttia. Se on siis kaksinkertainen verrattuna kaikkien ikäluokkien yhteiseen työttömyysasteeseen ja lähes kolminkertainen yli 25-vuotiaisiin verrattuna.
 • 7,5 miljoonalla 15–24-vuotiaalla nuorella ei tällä hetkellä ole mitään työtä eikä koulutuspaikkaa.

Nuoret liikkeellä -sivustolla on lisätietoa ja käytännöllisiä linkkejä nuorille, jotka suunnittelevat opiskelua, harjoittelua tai työskentelyä ulkomailla.

Nuorison mahdollisuudet -aloitteen toimet tähtäävät nuorisotyöttömyyden vähentämiseen.

  Jaa

 • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa