Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Buitenlandse betrekkingen

Wereldbol op een legpuzzel

De Europese Commissie werkt samen met internationale organisaties en landen aan:

 • sociale ontwikkeling, ook buiten de EU-grenzen
 • eerlijke globalisatie met als doel het optimaliseren van de voordelen en het minimaliseren van de kosten van de globalisatie voor iedereen
 • effectief beleid om ervoor te zorgen dat economische en sociale vooruitgang hand in hand gaan
 • het uitwisselen van goede werkwijzen
 • het voorbereiden van kandidaat-EU-landen en mogelijke kandidaten op EU-lidmaatschap

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met werkgelegenheid en sociale aspecten als de EU haar algemeen buitenlands beleid formuleert. Met haar beleid voor handel en ontwikkelingssamenwerking richt de Commissie zich in het bijzonder op duurzame ontwikkeling en volwaardig werk.

Internationale organisaties en fora

De Commissie werkt samen met ILO, OESO, VN, G20, en andere internationale organisaties en fora aan:

 • de sociale dimensie van de mondialisering
 • volwaardig werk voor iedereen, en dat betekent:
  • productief en vrij gekozen werk
  • rechten als werknemer, inclusief de essentiële arbeidsvoorwaarden
  • sociale bescherming
  • sociale dialoog
 • de buitenlandse dimensie van de Europa 2020-strategie voor groei en banen

Toekomstige EU-leden (uitbreiding)

De EU wil het werkgelegenheids- en sociaal beleid van alle landen die willen toetreden verbeteren. De Commissie voert daarover een beleidsdialoog met deze landen en gaat ieder jaar na hoeveel vooruitgang de kandidaat-lidstaten en de potentiële kandidaat-lidstaten maken. De dialoog gaat over in onderhandelingen zodra de kandidaat-lidstaten dichter bij het EU-lidmaatschap komen.

De Commissie toonde zich in haar uitbreidingsstrategie 2010-2011 verheugd dat vele landen die bij de EU willen horen, de Europe 2020-strategie in hun hervormingsbeleid opnemen.

De Commissie probeert werkloosheid en sociale uitsluiting in deze landen te bestrijden met behulp van het Pretoetredingsinstrument, en vooral component IV daarvan (human resources development), die hen voorbereidt op het EU-cohesiebeleid en het Europees Sociaal Fonds.

Andere buurlanden

De EU werkt samen met buurlanden aan werkgelegenheids- en sociale kwesties via het Europees nabuurschapsbeleid en regionale initiatieven zoals:

De Europese Commissie sluit overeenkomsten, voert beleidsdialogen en wisselt beproefde methoden in verband met werkgelegenheid en sociale zaken uit met de betrokken landen.

Ontwikkelde landen en groeimarkten

Samenwerking gebeurt onder de vorm van