Navigációs útvonal

Külkapcsolatok

Földgömb egy puzzle-kirakón

Az Európai Bizottság együttműködik több nemzetközi szervezettel és harmadik országgal annak érdekében, hogy:

 • közösen előmozdítsák a társadalmi fejlődést az EU határain túl,
 • elősegítsék a tisztességes globalizációt, hogy mindenki a lehető legnagyobb mértékben, a lehető legkisebb árat fizetve részesülhessen annak előnyeiből,
 • támogassák az olyan politikákat, amelyek hatékonyan biztosítják, hogy a gazdasági és a társadalmi fejlődés kéz a kézben járjon,
 • megosszák egymással a gyakorlatban bevált módszereiket,
 • segítsenek felkészíteni a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országokat az EU-tagságra.

Az Európai Bizottság ügyel arra, hogy az EU külpolitikájának kialakítása során kellő figyelmet kapjanak a foglalkoztatási és szociális szempontok, a kereskedelmi és a fejlesztési együttműködési politika keretében pedig különleges hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődésre és a tisztességes munka koncepciójára.

Nemzetközi szervezetek és fórumok

A Bizottság együttműködik az ILO-val, az OECD-vel, az ENSZ-szel, a G20-ak csoportjával és más nemzetközi szervezetekkel az alábbiak érdekében:

 • a globalizáció szociális szempontjainak előmozdítása
 • annak elérése, hogy mindenki tisztességes körülmények között dolgozhasson. Ehhez hozzátartozik többek között:
  • a produktív és szabadon választott munka,
  • a munkahelyi jogok érvényesülése és az alapvető munkaügyi előírások tiszteletben tartása,
  • a szociális védelem,
  • a szociális párbeszéd,
 • a foglalkoztatást és növekedést célzó Európa 2020 stratégiához kapcsolódó külpolitikai törekvések megvalósítása.

A leendő EU-tagállamok (bővítés)

Az EU minden csatlakozni kívánó országban igyekszik növelni a foglalkoztatást és erősíteni a szociális politikákat. A Bizottság ezért politikai párbeszédeket folytat ezen országokkal, és évente értékeli a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek által elért eredményeket. Az uniós tagság felé vezető úton az EU minden tagjelölt országgal tárgyalásokat folytat ezekről a kérdésekről.

A 2010–2011-re szóló általános uniós bővítési stratégiában a Bizottság örömmel könyvelte el, hogy sok csatlakozni kívánó ország szándékozik beépíteni saját reformtörekvéseibe az Európa 2020 stratégia céljait.

A Bizottság azon dolgozik, hogy fejlessze a humán tőkét és segítse a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelmet ezekben az országokban. Ezt olyan intézkedésekkel valósítja meg, amelyek finanszírozása az előcsatlakozási támogatási eszközön (IPA), és főként annak IV. alkotóelemén (Humánerőforrás-fejlesztés) keresztül történik. Ez utóbbi segít felkészíteni a tagjelölt országokat az EU kohéziós politikájában való részvételre és az Európai Szociális Alap igénybevételére.

Más szomszédos országok

Az EU az európai szomszédságpolitika és az alábbi két regionális kezdeményezés keretében működik együtt a szomszédos országokkal foglalkoztatási és szociális kérdésekben:

Az Európai Bizottság az érintett országokkal a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén megállapodásokat köt, politikai párbeszédet folytat, és megosztja velük a bevált módszereket.

A fejlett és a feltörekvő országok

Az együttműködés módjai a következők: