Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Internationellt samarbete

Glob ovanpå ett pussel

Kommissionen samarbetar med länder utanför EU och internationella organisationer för att

 • främja social utveckling utanför EU:s gränser
 • arbeta för en rättvis globalisering och därigenom bidra till att globaliseringens vinster blir så stora och kostnaderna så låga för alla som möjligt
 • effektivisera det politiska arbetet så att ekonomiska och sociala framsteg går hand i hand
 • utbyta bra lösningar
 • hjälpa kandidatländerna och potentiella kandidater att förbereda sig för EU-anslutningen.

Kommissionen ser till att sysselsättningsfrågor och sociala aspekter beaktas när EU fastställer sin övergripande policy för den externa verksamheten. Inom handels- och utvecklingssamarbetet arbetar kommissionen särskilt för hållbar utveckling och goda arbetsvillkor.

Internationella organisationer och forum

Kommissionen samarbetar med ILO, OECD, FN, G20-gruppen och andra internationella organisationer och forum för att

 • lyfta fram globaliseringens sociala dimension
 • sörja för goda arbetsvillkor för alla, bland annat genom
  • produktiv och fritt vald sysselsättning
  • arbetsrätt inklusive grundläggande arbetsnormer
  • social trygghet
  • dialog mellan arbetsmarknadens parter
 • tillämpa Europa 2020-strategins utrikespolitiska instrument för tillväxt och sysselsättning.

Länder som vill gå med i EU

EU försöker förbättra sysselsättnings- och socialpolitiken i alla kandidatländer. Kommissionen för en politisk dialog med kandidatländerna och potentiella kandidater och utvärderar varje år deras framsteg. Frågorna ingår också i EU:s förhandlingar med kandidatländerna inför EU-anslutningen.

I sin övergripande strategi för EU:s utvidgning 2010–2011 välkomnar kommissionen många kandidatländers avsikt att ha Europa 2020-strategin som riktmärke för sitt eget reformarbete.

Kommissionen arbetar för att stärka humankapitalet och bekämpa socialt utanförskap i kandidatländerna med hjälp av Europeiska socialfonden och föranslutningsintrumentet (IPA), särskilt genom IPA-åtgärder för utveckling av mänskliga resurser som ska hjälpa kandidatländerna att förbereda sig för EU:s sammanhållningspolitik.

Andra grannländer

EU samarbetar med grannländerna i sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor med hjälp av sin grannskapspolitik och regionala initiativ, t.ex.

Kommissionen förhandlar om avtal med de berörda länderna, för politiska dialoger och utbyter bra lösningar på sysselsättningsfrågor och sociala aspekter.

Industriländer och tillväxtmarknader

Samarbetet sker i form av