Sti

Eksterne forbindelser

Globus på et puslespil

Kommissionen samarbejder med internationale organisationer og lande for at:

 • fremme den sociale udvikling ud over EU's grænser
 • fremme fair globalisering og dermed bidrage til at skabe størst mulige fordele og lavest mulige omkostninger ved globaliseringen for alle
 • fremme effektive politikker for at sikre, at økonomiske og sociale fremskridt går hånd i hånd
 • udveksle god praksis
 • hjælpe kandidatlande og mulige kandidatlande med at forberede sig på EU-medlemskab.

Kommissionen sikrer, at der tages hensyn til beskæftigelse og sociale forhold, når EU formulerer sine overordnede eksterne politikker. I sin politik for handels- og udviklingssamarbejde, fokuserer Kommission især på begreberne bæredygtig udvikling og anstændigt arbejde.

Internationale organisationer og fora

Kommissionen samarbejder med ILO, OECD, FN og G20 samt andre internationale organisationer og fora om at:

 • fremme globaliseringens sociale dimension
 • fremme anstændigt arbejde for alle gennem:
  • produktiv beskæftigelse, folk selv har valgt
  • rettigheder på arbejdspladsen, herunder de grundlæggende arbejdsstandarder
  • social beskyttelse
  • dialog mellem arbejdsmarkedets parter
 • gennemførelse af den eksterne dimension af Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse.

Mulige nye EU-lande (udvidelse)

EU søger at styrke alle udvidelseslandes beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik. Kommissionen fører således en politisk dialog med landene og vurderer hvert år både kandidatlandenes og de mulige kandidatlandes fremskridt. Den forhandler med kandidatlandene om disse spørgsmål, når de nærmer sig et EU-medlemskab.

I sine generelle udvidelsesstrategi for EU 2010-2011 glædede Kommissionen sig over, at mange udvidelseslande vil følge Europa 2020-strategien i deres nationale reformer.

Kommissionen styrker den menneskelige kapital og bekæmper social udstødelse i disse lande ved hjælp af initiativer, der støttes af førtiltrædelsesinstrumentet (IPA), især dets komponent IV, udvikling af menneskelige ressourcer, som hjælper kandidatlandene med at forberede sig på at være med i EU's samhørighedspolitik og Den Europæiske Socialfond.

Andre nabolande

EU samarbejder med nabolandene om beskæftigelse og arbejdsmarkedsspørgsmål gennem den europæiske naboskabspolitik og regionale initiativer som:

Kommissionen forhandler aftaler, afholder politisk dialog og udveksler god praksis om beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold med disse lande.

Udviklede lande og nye markeder

Samarbejdet tager form af: