Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Zunanji odnosi

Globus na sestavljanki

Evropska komisija skupaj z mednarodnimi organizacijami in državami:

 • spodbuja socialni razvoj zunaj meja EU,
 • spodbuja pošteno globalizacijo, ki bi ob najmanjših stroških vsem prinašala koristi,
 • spodbuja oblikovanje učinkovite politike za usklajevanje gospodarskega in socialnega napredka,
 • si prizadeva za izmenjavo dobrih praks,
 • pomaga pri pripravi držav kandidatk in morebitnih držav kandidatk za članstvo v EU.

Evropska komisija si prizadeva za oblikovanje skupne zunanje politike, ki upošteva socialne vidike in vidike zaposlovanja. Komisija se s politiko trgovinskega in razvojnega sodelovanja osredotoča zlasti na trajnostni razvoj in dostojno delo.

Mednarodne organizacije in forumi

Evropska komisija sodeluje z Mednarodno organizacijo dela, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Združenimi narodi, skupino G20 ter z drugimi mednarodnimi organizacijami in forumi pri:

 • krepitvi socialne razsežnosti globalizacije,
 • spodbujanju dostojnega dela za vse, vključno s:
  • produktivno in svobodno izbiro zaposlitve,
  • pravicami pri delu in temeljnimi standardi dela,
  • socialnim varstvom,
  • socialnim dialogom,
 • izvajanju zunanje razsežnosti strategije Evropa 2020 za gospodarsko rast in delovna mesta.

Morebitne nove države članice EU (širitev)

EU si prizadeva izboljšati politike zaposlovanja in socialne politike vseh držav, ki se želijo pridružiti Evropski uniji. Vsako leto vzpostavi politični dialog s temi državami in oceni napredek držav kandidatk in morebitnih držav kandidatk. Komisija se o teh zadevah pogaja z državami kandidatkami na njihovi poti k članstvu v EU.

V svoji skupni širitveni strategiji EU 2010–2011 je Komisija pozdravila namero mnogih držav kandidatk, da cilje strategija Evropa 2020 vključijo v prednostne naloge svojih nacionalnih reform.

Komisija si prizadeva okrepiti človeški kapital in pomagati v boju proti socialni izključenosti v teh državah z ukrepi, ki jih podpira s sredstvi predpristopnega instrumenta (IPA), zlasti njegove komponente IV o razvoju člloveških virov, namenjene pripravi držav kandidatk za sodelovanje v kohezijski politiki EU in Evropskem socialnem skladu.

Sosednje države

EU sodeluje s sosednjimi državami na področju zaposlovanja in socialnih zadev z evropsko sosedsko politiko in regionalnimi pobudami, denimo:

Evropska komisija z zadevnimi državami sklepa sporazume, vzpostavlja dialog o politikah in izmenjuje dobre prakse na področju zaposlovanja in socialnih zadev.

Razvite države in novi trgi

Sodelovanje poteka v obliki: