Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI)

EESSI on valmisteilla oleva sähköinen tietojärjestelmä, jonka avulla eri EU-maiden sosiaaliturvaviranomaiset voivat vaihtaa tietoja keskenään nopeasti ja turvallisesti. Tietojenvaihto on välttämätöntä, kun EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamissääntöjä pannaan täytäntöön.

Tätä nykyä viranomaisten käytössä ei ole EU:n laajuista järjestelmää ja tietoja vaihdetaan lähinnä paperilomakkeilla.

Järjestelmän toteutus

EESSI-järjestelmää käytetään sellaisten sosiaaliturva-asioiden käsittelyssä, jotka liittyvät useampaan maahan. Tiedonvaihto tapahtuu vakiomuotoisten sähköisten asiakirjojen avulla.

Kansallinen sosiaaliturvaviranomainen lähettää asiakirjat Euroopan komission ylläpitämän EESSI:n kautta viranomaisille toiseen EU-maahan.

Järjestelmässä on kansallisten viranomaisten hakemisto, josta voi valita oikean vastaanottajan.

Hyödyt

EESSI-järjestelmästä on monenlaista hyötyä kansalaisille:

  • hakemusten käsittely nopeutuu
  • etuuksien laskenta ja maksu nopeutuvat.

Se hyödyttää myös viranomaisia:

  • tieto kulkee järjestelmällisellä ja vakioidulla tavalla
  • monikielinen viestintä helpottuu vakiomuotoisten asiakirjojen ansiosta
  • tietojen todentaminen ja hankinta tehostuvat.