Sti

EU-lovgivning

Moderniseret koordinering

Moderniseret koordinering har eksisteret i EU siden den 1. maj 2010. Det omfatter følgende konsoliderede forordninger:

Teksterne omfatter ændringerne til forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 indført ved forordning (EF) nr. 988/2009, Kommissionens forordning (EU) nr. 1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1224/2012.

EU-foranstaltninger om koordinering af sociale sikringsordninger har eksisteret siden forordning nr. 3 og 4 fra 1958. De er blevet ajourført og udvidet mange gange.

Moderniseret koordinering er dog den første store reform siden 1970'ernes forordninger:

Statsborgere i lande uden for EU

Siden den 1. januar 2011 har forordning nr. 1231/2010 udvidet den moderniserede koordinering, så den også omfatter statsborgere fra lande, der ikke er medlemmer af EU (tredjelandsstatsborgere), som har lovligt ophold i EU, og som rejser over grænserne. Deres familiemedlemmer og efterladte er også dækket, hvis de opholder sig i EU.

Det gælder dog ikke for Danmark og Storbritannien.

Forordning (EU) nr. 1231/2010 vil f.eks. være en kilde til rettigheder for en tredjelandsstatsborger, som er flyttet fra et EU-land til et andet EU-land for at arbejde, men som har børn, der stadig bor i det foregående EU-land.

Tredjelandsstatsborgere kan fortsat nyde godt af EU's tidligere regler om koordinering i sager, der vedrører Storbritannien, da forordning (EF) nr. 859/2003 (sammenholdt med forordning nr. 1408/71) forsat vil gælde i disse tilfælde.

Schweiz

Moderniseret koordinering gælder i forbindelse med Schweiz fra den 1. april 2012.

EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

Moderniseret koordinering gælder i forbindelse med Norge, Island og Liechtenstein (EØS-lande) fra den 1. juni 2012.