Sti

Særligt om koordinering

Disse sider henvender sig særligt til personer, der arbejder med at koordinere den sociale sikring – det være sig socialsikringskontorer, advokater, dommere, arbejdsmarkedets parter eller andre eksperter.

Du finder oplysninger om:

 • EU's lovgivning og aftaler
  Et overblik over EU's lovgivning om koordinering af den sociale sikring og aftaler med andre lande. Du kan downloade forordninger og finde links til yderligere oplysninger.
 • Officielle dokumenter
  Her får du adgang til ajourførte udgaver af strukturerede elektroniske dokumenter (SED) og papirbårne dokumenter (PD). Du finder også alle afgørelser, henstillinger og andre dokumenter fra Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger.
 • Koordinering fra A til Å
 • EESSI-systemet
  Et overblik over systemet for elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring. Her finder du teknisk og anden nyttig dokumentation og software, som du kan downloade.
 • Ekspertnet
  Her kan du læse om ekspertnetværket, der finansieres af Kommissionen, og finde links til netværkets websted.
 • EU-finansiering
  Læs om, hvad Kommissionen gør for at støtte tværnationale foranstaltninger om samarbejde og information på socialsikringsområdet.
 • MISSOC
  Her kan du læse om MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) og få adgang til dets detaljerede, sammenlignelige og regelmæssigt opdaterede oplysninger om nationale socialsikringsordninger. 

  Del

 • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+