Naršymo kelias

Speciali informacija

Šiame skyriuje pateikiama specialiųjų žinių socialinės apsaugos koordinavimo srityje dirbantiems žmonėms: socialinės apsaugos įstaigų darbuotojams, teisininkams, teisėjams, socialiniams partneriams ir kitiems specialistams.

Turinys:

 • ES teisės aktai ir susitarimai
  Socialinės apsaugos koordinavimo srities ES teisės aktų ir susitarimų su trečiosiomis šalimis apžvalga. Naudojantis pateiktomis nuorodomis galima parsisiųsdinti dokumentų ir rasti daugiau informacijos.
 • Oficialūs dokumentai
  Naujausios struktūrizuotų elektroninių dokumentų (SED) ir perkeliamųjų dokumentų (PD) versijos, visi sprendimai, rekomendacijos ir kiti dokumentai, dėl kurių susitarta Socialinės apsaugos koordinavimo administracinėje komisijoje.Koordinavimo srities rodyklė
 • Koordinavimo srities rodyklė
 • Elektroniniai socialinės apsaugos informacijos mainai (EESSI)
  Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos apžvalga. Suteikiama prieiga prie techninių ir kitų naudingų dokumentų, galimybė parsisiųsdinti programinės įrangos.
 • Ekspertų tinklas
  Pristatomas Europos Komisijos finansuojamas ekspertų tinklas, pateikiamos šio tinklo interneto svetainės nuorodos.
 • ES finansinė parama
  Pristatoma nauja Europos Komisijos finansuojama tarptautinės veiklos, kuria skatinamas bendradarbiavimas socialinės apsaugos koordinavimo srityje ir šios srities informacijos sklaida, rėmimo priemonė.
 • Tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistema (MISSOC)
  Pristatoma Tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistema (MISSOC) ir suteikiama prieiga prie šioje sistemoje kaupiamos išsamios, palyginamos ir nuolat atnaujinamos informacijos apie valstybių narių socialinės apsaugos sistemas.

  Siųsti draugams

 • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“