Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Bakgrundsinformation

I det här avsnittet har vi samlat information för alla som arbetar med frågor där samordningsreglerna är relevanta, t.ex. socialförsäkringsinstitutioner, jurister, domare, arbetsmarknadens parter och andra experter.

Kort om innehållet:

 • EU-lagstiftning och avtal
  Här får du en överblick över EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess avtal med andra länder. Du hittar också länkar till förordningar, avtal och mer information.
 • Officiella handlingar
  Här finns de senaste versionerna av elektroniska handlingar och intyg för utlandet. Du hittar också administrativa kommissionens beslut och rekommendationer.
 • Samordningen från A till Ö (enbart på engelska)
 • EESSI
  Här ges en kort beskrivning av EU:s system för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter. Det finns också länkar till mer information om systemet och de elektroniska handlingarna.
 • Nätverket för rörlighet i arbetslivet består av oberoende experter på juridik och statistik, särskilt i fråga om arbetstagarnas fria rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen. Det förser kommissionen med underlag i form av rapporter och analyser. Nätverket består av två grupper:
 • EU-bidrag
  Här kan du läsa om hur kommissionen ekonomiskt stöder samarbete och information över gränserna när det gäller samordningen av de sociala trygghetssystemen.
 • MISSOC
  Här kan du läsa om det gemensamma informationssystemet för social trygghet i EU, EES och Schweiz. Missoc innehåller detaljerade, jämförbara och aktuella uppgifter om ländernas olika socialförsäkringssystem.