Cosán nascleanúna

Reachtaíocht an AE

Comhordú nuachóirithe

Tá comhordú nuachóirithe i bhfeidhm san AE ó 1 Bealtaine 2010. Áirítear leis na rialacháin chomhdhlúite seo a leanas:

Áirítear sna rialacháin sin na hathruithe a rinneadh ar Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus ar Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 trí Rialachán (CE) Uimh. 988/2009, Rialachán (AE) Uimh. 1244/2010 ón gCoimisiún, Rialachán (AE) Uimh. 465/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 1224/2012 ón gCoimisiún.

Leagadh síos na chéad fhorálacha de chuid an AE faoi chomhordú scéimeanna slándála sóisialta le Rialachán Uimh. 3 agus Rialachán Uimh. 4 de 1958. Tugadh cothrom le dáta agus leathnaíodh go minic iad.

Is é an comhordú nuachóirithe an chéad mhórleasú ó glacadh na rialacháin a leanas sna 1970í:

Náisiúnaigh tíortha nach bhfuil san AE

Ó 1 Eanáir 2011, a bhuí le Rialachán (AE) Uimh. 1231/2010 baineann an comhordú nuachóirithe le náisiúnaigh tíortha nach bhfuil san AE (náisiúnaigh tríú tíortha) a bhfuil cónaí orthu go dlíthiúil san AE agus iad i staid thrasteorann. Cumhdaítear baill a dteaghlaigh agus a marthanóirí freisin má tá siad san AE.

Ní bhaineann sé leis an Danmhairg ná leis an Ríocht Aontaithe.

Faoi Rialachán (AE) Uimh. 123/2010 beidh cearta nua, mar shampla, ag náisiúnaigh tríú tír a bhog ó thír amháin san AE go tír eile don obair, ach ar fhan a bpáistí sa tír AE ina raibh siad.

Féadfaidh náisiúnaigh thíortha nach bhfuil san AE leanúint de thairbhe a bhaint as na rialacha um chomhordú a bhí i bhfeidhm ag an AE cheana i gcásanna a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe mar beidh feidhm i gcónaí i gcás mar sin ag Rialachán (CE) Uimh. 859/2003 (lenar cuimsíodh náisiúnaigh thíortha nach bhfuil san AE faoi Rialachán (CEE) Uimh. 1408/71).

An Eilvéis

Tá an comhordú nuachóirithe i bhfeidhm maidir leis an Eilvéis ó 1 Aibreán 2012.

An LEE (Limistéar Eorpach Eacnamaíoch)

Tá an comhordú nuachóirithe i bhfeidhm maidir leis an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin (tíortha LEE) ó 1 Bealtaine 2012.