Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

FAQ

Drittijiet tas-sigurtà soċjali

Ir-regoli Ewropej dwar is-sigurtà soċjali ma jeħdux post l-iskemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali b'sistema Ewropea unika iżda jipprovdu koordinazzjoni sempliċi tas-sistemi nazzjonali biex jiżguraw li tista' tikseb dak li int intitolat għalih meta tiċċaqlaq fl-UE.

Għal aktar informazzjoni dwar id-drittijiet tas-sigurtà soċjali – L-Ewropa Tiegħek għaċ-Ċittadini.

Il-pajjiżi tal-UE huma responsabbli għas-sistemi tal-pensjoni tagħhom. Iżda...

Il-koordinazzjoni tal-UE tal-iskemi nazzjonali tas-siġurtà soċjali tgħin lin-nies li jiddeċiedu jaħdmu jew jirtiraw f'pajjiż ieħor tal-UE.

Għal aktar informazzjoni dwar l-iskemi nazzjonali tal-protezzjoni soċjali:

Xogħol/studju fl-Unjoni Ewropea

EURES - il-Portal Ewropew dwar il-Mobilità fix-Xogħol – informazzjoni dwar ix-xogħlijiet u l-opportunitajiet ta' tagħlim fl-Ewropa.

Konsulenti EURES f'pajjiżek - gwida għal min qed ifittex xogoħol u għal min iħaddem.

Xogħol f'pajjiż ieħor tal-UE – drittijiet u obbligi taċ-ċittadini Ewropej li jaħdmu f'pajjiż ieħor tal-UE.

Skola f'pajjiż ġdid – informazzjoni dwar is-sistemi tal-iskola fl-UE.

Fittex xogħol barra drittijietek bħala ċittadin tal-UE u informazzjoni dwar il-proċeduri.

Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni u l-Kultura – il-politiki u r-regoli tal-UE għall-istudenti.

EURES - il-Portal Ewropew dwar il-Mobilità fix-Xogħol – informazzjoni dwar ix-xogħlijiet u l-opportunitajiet ta' tagħlim fl-Ewropa.

Id-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Interni – il-politiki u r-regoli tal-UE għal ċittadini li mhumiex mill-UE li jixtiequ jaħdmu fl-UE.

Jekk m'intix ċittadini tal-UE iżda tagħmel parti mill-familja ta' ċittadin tal-UE li jaħdem f'pajjiż ieħor tal-UE, għandek drittijiet taħt il-liġi tal-UE: għal aktar informazzjoni ara Xogħol f'pajjiż ieħor tal-UE.

Fondi / Għotjiet

Il-finanzjament ta' proġetti relatati mal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni

Introduzzjoni għall-fondi tal-UE – proċeduri ta' finanzjament, tipi ta' għotjiet, opportunitajiet ta' finanzjament.

Il-Kummissjoni Ewropea ma tipprovdix għotjiet diretti lill-istudenti.

Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) – finanzjament li jgħin lin-nies itejbu l-kapaċitajiet tax-xogħol tagħhom u l-prospetti tal-impjieg: ikkuntattja lill-maniġer tal-fond f'pajjiżek.

Programmi ta' finanzjament Ewropew dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ (inkluż Erasmus).

Introduzzjoni għall-fondi tal-UE – proċeduri ta' finanzjament, tipi ta' għotjiet, opportunitajiet ta' finanzjament.

Mikrofinanzjament PROGRESS – self sa €25,000 biex tistabbilixxi jew tiżviluppa negozju żgħir.

Enterprise Europe Network – jgħin lin-negozji ż-żgħar jiżviluppaw u jkollhom aċċess għall-finanzjament.

L-Ewropa Tiegħek għan-Negozji – informazzjoni dwar kif tagħmel negozju f'pajjiż ieħor tal-UE u opportunitajiet ta' finanzjament.

Sejħiet għal offerti u sejħiet għal proposti ppubblikati mid-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni.

Introduzzjoni għall-fondi tal-UE – proċeduri ta' finanzjament, tipi ta' għotjiet, opportunitajiet ta' finanzjament.

Tenders electronic daily (TED) – avviżi ta' akkwist pubbliku mill-Ewropa u l-istituzzjonijiet tal-UE.

Informazzjoni / Dokumentazzjoni

Pariri tal-Ewropa Tiegħek – parir legali bla ħlas għaċ-ċittadini dwar id-drittijiet fl-UE.

SOLVIT – jgħin lill-individwi u n-negozji bi problemi li jinqalgħu bejn pajjiż u ieħor meta l-awtoritajiet pubbliċi ma japplikawx il-liġi tal-UE kif suppost.

L-Ombudsman Ewropew – għal ilmenti dwar amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE.

Il-Kummissjoni Ewropea, is-Segretarjat Ġenerali – għal ilmenti kontra pajjiż tal-UE għal kwalunkwe miżura (liġi, regolament jew azzjoni amministrattiva) jew prattika tal-awtoritajiet nazzjonali li tqis inkompatibbli ma' regola jew prinċipju tal-liġi tal-UE.

M'hemmx logo ġenerali tal-FSE iżda kull pajjiż juża l-logo tiegħu. Biex tuża l-verżjoni korretta, ikkuntattja lill-Awtoritajiet Nazzjonali tal-FSE.

Iva. Jekk jogħġbok ara l-kundizzjonijiet għal partijiet terzi biex jużaw l-emblema Ewropea.

Jekk tinsab f'pajjiż tal-UE, għandek tapplika għall-permess mill-Kummissjoni Ewropea.

Jekk ma tinsabx f'pajjiż tal-UE, għandek tapplika mingħand il-Kunsill tal-Ewropa.

Iċ-Ċentri Ewropej ta' Dokumentazzjoni (EDC) – biex tikkonsulta l-pubblikazzjonijiet uffiċjali tal-UE.

Il-katalgu tal-Libreriji tal-Kummissjoni Ewropea (ECLAS) – fih referenzi għall-kollezzjonijiet tal-Librerija Ċentrali tal-Kummissjoni.

EU Bookshop – ħanut tal-kotba onlajn u arkivju tal-pubblikazzjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE.

Il-katalgu tal-pubblikazzjonijiet – niżżel u aqra l-pubblikazzjonijiet tagħna onlajn.

EU-Bookshop – ordna kopja bla ħlas ta' kwalunkwe waħda mill-pubblikazzjonijiet onlajn reċenti

Ikkuntattjana – għal ħafna kopji (għall-avvenimenti). Jekk jogħġbok agħmel l-ordni tal-anqas ġimagħtejn qabel id-data tal-avveniment tiegħek, billi tispeċifika t-titlu tal-pubblikazzjoni, in-numru tal-katalgu, il-lingwa, in-numru tal-kopji u l-indirizz fejn nibagħtuhomlok.

Abbona għar-rivista Aġenda Soċjali. L-abbonamenti huma limitati għal massimu ta' 9 kopji.

Xogħol mal-Kummissjoni Ewropea

L-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO) – opportunitajiet ta' xogħol fl-istituzzjonijiet Ewropej.