Navigatsioonitee

KKK

Sotsiaalkindlustusõigused

Euroopa sotsiaalkindlustuseeskirjad ei asenda siseriiklikke sotsiaalkindlustusskeeme ühtse Euroopa süsteemiga, vaid nendega kooskõlastatakse liikmesriikide süsteeme, et tagada teie õigused ELis ringi liikumisel.

Sotsiaalkindlustusõiguste kohta täiendava teabe saamiseks – Teie Euroopa - Kodanikud.

ELi liikmesriigid vastutavad oma pensionisüsteemide eest, kuid...

siseriiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine ELi poolt on abiks neile inimestele, kes töötavad või jäävad pensionile teises ELi liikmesriigis.

Täiendav teave siseriiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kohta:

Töötamine/õppimine Euroopa Liidus

EURES - Euroopa tööalase liikuvuse portaal – teave töö- ja õppimisvõimaluste kohta kõikjal Euroopas.

EURESe nõustajad teie liikmesriigis – juhised tööotsijatele ja tööandjatele.

Töötamine teises ELi liikmesriigis – teises ELi liikmesriigis töötavate Euroopa kodanike õigused ja kohustused.

Kooliminek uues elukohariigis – teave koolisüsteemide kohta ELis.

Välismaal töö otsimine – teie õigused ELi kodanikuna ning teave menetluste kohta.

Hariduse ja kultuuri peadirektoraat – ELi poliitika ja eeskirjad üliõpilastele.

EURES - Euroopa tööalase liikuvuse portaal – teave töö- ja õppimisvõimaluste kohta kõikjal Euroopas.

Siseasjade peadirektoraat – ELi poliitika ja eeskirjad ELi mittekuuluvate riikide kodanikele, kes soovivad töötada ELis.

Kui olete ELi mittekuuluva riigi kodanik, kuid teises ELi liikmesriigis töötava ELi kodaniku pereliige, siis on teil ELis teatavad õigused. Täiendava teabe saamiseks vaadake: Töötamine teises ELi liikmesriigis.

Rahastamine/toetused

Euroopa Komisjon üliõpilastele otseselt toetusi ei anna.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – rahastatakse projekte, mis on suunatud inimeste tööalaste oskuste ja töö saamise võimaluste parandamisele. Võtke ühendust fondihalduriga oma liikmesriigis.

Euroopa rahastamisprogrammid seoses hariduse ja koolitusega (sealhulgas Erasmus).

Ülevaade ELi poolsest rahastamisest – rahastamise menetlused, toetuste liigid, rahastamisvõimalused.

Mikrorahastu PROGRESS – laenud kuni 25 000 eurot väikeettevõtte loomiseks või arendamiseks.

Enterprise Europe Network – aitab väikeettevõtteid arendamisel ja juurdepääsul rahalistele vahenditele.

Teie Euroopa - Ettevõtted – teave ettevõtlusega tegelemise kohta teises ELi liikmesrigis ning rahastamisvõimaluste kohta.

Pakkumiskutsed ja projektikonkursid, mille on avaldanud tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat .

Ülevaade ELi poolsest rahastamisest – rahastamise menetlused, toetuste liigid, rahastamisvõimalused.

Tenders electronic daily (TED) – Euroopa ja ELi institutsioonide avalike hangete teated.

Teave/dokumendid

Teie Euroopa Nõuanne – ELi kodanike õigusi käsitlev tasuta õigusnõustamine.

SOLVIT – aitab üksikisikuid ja ettevõtteid piiriüleste probleemide korral, kui ELis asutused ei kohalda nõuetekohaselt ELi õigust.

Euroopa Ombudsman – kaebuste esitamiseks ELi institutsioonide ja asutuste puuduliku töö korral.

Euroopa Komisjoni peasekretariaat – ELi liikmesriigi vastu esitatavate kaebuste puhul, kui peate liikmesriigi asutuse meedet (seadus, määrus või haldusakt) või tegevust kokkusobimatuks ELi õigusega sätestatud eeskirjaga või põhimõttega.

ESFil ei ole üldist logot, vaid iga ELi liikmesriik kasutab enda oma. Õige variandi kasutamiseks võtke ühendust liikmesriigi ESF asutusega.

Jah. Palun tutvuge kolmandatele pooltele seatud tingimustega Euroopa embleemi kasutamiseks.

Kui asute ELi liikmesriigis, peate taotlema luba Euroopa Komisjonilt.

Kui asute ELi mittekuuluvas riigis, peate taotlema luba Euroopa Nõukogult.

Väljaannete kataloog – laadige meie väljaandeid alla ja lugege neid Internetis.

EU-Bookshop – tellige meie mis tahes viimase väljaande tasuta eksemplar Internetis

Võtke meiega ühendust – hulga eksemplaride puhul (ürituste tarbeks). Palun esitage tellimus vähemalt kaks nädalat enne oma üritust, näidates ära väljaande pealkirja, katalooginumbri, keele, eksemplaride arvu ja täieliku postiaadressi kohaletoimetamiseks.

Tellige ajakiri Social Agenda. Tellida saab kuni üheksa eksemplari.

Uued ja hiljuti avaldatud väljaanded leiduvad väljaannete kataloogis ja EU-Bookshopis. EU-Bookshopis võite Interneti vahendusel tellida mis tahes hiljuti avaldatud väljaandest ühe tasuta eksemplari.

Ürituste (konverentsid, seminarid) tarbeks saab tellida ka rohkem eksemplare (kui laoseis seda võimaldab). Sellisel juhul võtke palun meiega ühendust vähemalt kaks nädalat enne ürituse toimumist, näidates ära väljaande pealkirja, kataloogi numbri, keele ja eksemplaride arvu ning lähetuse postiaadressi.

Brošüüre ja meie väljaande Social Agenda uusi väljaandeid saab regulaarselt ning tasuta. Selleks tuleb täita elektrooniline tellimisvorm. Tellida saab maksimaalselt üheksa eksemplari.

Töötamine Euroopa Komisjonis

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) – töövõimalused Euroopa institutsioonides.