Navigatsioonitee

Euroopa ravikindlustuskaart

Euroopa ravikindlustuskaart

Mis on Euroopa ravikindlustuskaart?

See tasuta väljastatav kaart annab teile juurdepääsu meditsiiniliselt näidustatud riiklikele tervishoiuteenustele, kui viibite ajutiselt mõnes ELi liikmesriigis (28), Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis, samadel tingimustel ja sama tasu eest (mõnedes riikides tasuta) nagu asjaomases riigis kindlustatud isikutele.

Kaarte väljastab riiklik ravikindlustuse pakkuja.

NB! Euroopa ravikindlustuskaart:

  • ei asenda reisikindlustust. See kaart ei hõlma erameditsiini ega korva kulusid, nt tagasilendu kodumaale või kaotatud/varastatud pagasit,
  • ei kata teie kulusid, kui teie reisi otsene eesmärk on saada arstiabi,
  • ei taga tasuta teenuseid. Kuna riikide tervishoiusüsteemid on erinevad, ei pruugi kodumaal tasuta osutatavad teenused olla tasuta mõnes muus riigis.

Märkus: kui teie alaliseks elukohaks saab mõni teine riik, siis peate oma uues elukohariigis meditsiiniteenuste saamiseks end registreerima S1-vormi alusel ning mitte kasutama Euroopa ravikindlustuskaarti.


Laadige rakendus oma nutitelefoni

Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store
Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store

 

  • Juhend Euroopa ravikindlustuskaardi kasutamiseks ELi 28 liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis.
  • See sisaldab üldinformatsiooni kaardi kohta, hädaabiteenistuste telefoninumbreid, teavet võimaldatavatest teenustest ja kaetavatest kuludest, hüvitise taotlemisest ja sellest, kuhu pöörduda, kui olete oma kaardi kaotanud.
  • Teave on saadaval 25 keeles lihtsa võimalusega keelt vahetada.

NB! Kaarti ei saa ise luua ega kasutamiseks alla laadida.