Навигационна пътека

Европейска здравноосигурителна карта

Европейска здравноосигурителна карта

Какво представлява европейската здравноосигурителна карта?

Това е безплатна карта, която в случай на нужда ви дава достъп до държавно медицинско обслужване по време на временен престой в някоя от 28-те държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария при същите условия и на същите цени (безплатно в някои държави) като хората, осигуряващи се в съответната държава.

Картата се издава от вашия национален доставчик на здравноосигурителни услуги.

Внимание — Европейската здравноосигурителна карта:

  • не замества пътническата застраховка. Тя не покрива частно здравно обслужване или разходи като полет за връщане у дома или изгубени/откраднати вещи,
  • не покрива разходите ви, ако пътувате в чужбина специално с цел получаване на лечение,
  • не гарантира безплатно обслужване. Тъй като здравноосигурителната система на всяка държава е различна, услуги, които не се заплащат у дома, може да не са безплатни в друга държава.

Моля, имайте предвид: когато промените обичайното си местопребиваване, като се преместите в друга страна, трябва да се регистрирате с формуляр S1, а не да използвате ЕЗОК, за да получавате медицинска помощ в новата страна.


Изтеглете приложението за вашия смартфон

Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store
Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store

 

  • Ръководство за използване на европейската здравноосигурителна карта в 28-те държави-членки на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.
  • То съдържа обща информация за картата, телефони за спешни повиквания, лечения и разходи, които се покриват, как да поискате възстановяване на заплатени суми и към кого да се обърнете, ако сте загубили картата си.
  • Предлага се на 25 езика с възможност за лесно преминаване от един език на друг.

Внимание: картата не може да бъде създадена или изтеглена за използване.