Διαδρομή πλοήγησης

Σχετικά με τον δικτυακό τόπο

Αρμόδια για τον δικτυακό αυτό τόπο είναι η ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για ερωτήσεις γενικού χαρακτήρα ή για παρατηρήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχει ο παρών δικτυακός τόπος, χρησιμοποιήστε το δελτίο επικοινωνίας.

Η γλωσσική μας πολιτική

Ο δικτυακός μας τόπος τηρεί τις γενικές γλωσσικές αρχές που έχουν οριστεί για τον EUROPA. Προσπαθούμε να δημοσιεύουμε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες στις 24 γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, λόγω μεταφραστικών περιορισμών, αλλά και χρονικών για ορισμένες στήλες (π.χ. των ειδήσεων), κάποιες πληροφορίες διατίθενται μόνο στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. 

Η νομοθεσία και άλλα επίσημα έγγραφα διατίθενται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EUR-Lex.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics την οποία παρέχει το Google, Inc. (“Google”) για την ανάλυση της κίνησης των δικτυακών τόπων.  Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί “cookies”, δηλαδή αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies για το πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο (όπως η διεύθυνση IP) διαβιβάζονται στο Google και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογεί πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, να παρέχει στους χειριστές ενδιαφέρουσες αναφορές για τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και για να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Το Google μπορεί επίσης να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όταν υποχρεούται από το νόμο ή όταν οι τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό του. Το Google δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα αποθηκευμένα σ' αυτό. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από το Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.

Σύνδεση με τον δικτυακό τόπο

Σύνδεσμοι προς τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης μπορούν να δημιουργηθούν σε οποιονδήποτε δικτυακό τόπο, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται σε συγκείμενο από το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ότι η ΓΔ επιδοκιμάζει ή υποστηρίζει τους στόχους ή το περιεχόμενο του άλλου δικτυακού τόπου ή του φορέα που τον διαχειρίζεται. 

Μόλις ο σύνδεσμος δημιουργηθεί, παρακαλούμε στείλτε ηλ. μήνυμα στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης.