Διαδρομή πλοήγησης

Κροατία

1η φάση: 1 Ιουλίου 2013 – 30 Ιουνίου 2015
Οι χώρες της ΕΕ μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εφαρμόζουν την εθνική τους νομοθεσία αυτά τα δύο πρώτα χρόνια και δεν υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που ορίζονται στο άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

2η φάση: 1 Ιουλίου 2015 – 30 Ιουνίου 2018
Στη δεύτερη φάση, οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν επιθυμούν να συνεχίσουν την εφαρμογή της εθνικής τους νομοθεσίας για τρία ακόμη χρόνια και να μην τηρούν τις αρχές που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

3η φάση: 1 Ιουλίου 2018 – 30 Ιουνίου 2020
Σ' αυτή την τελική φάση, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να συνεχίσουν την εφαρμογή της εθνικής τους νομοθεσίας μόνο σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της αγοράς εργασίας τους ή κινδύνου τέτοιας διαταραχής, και αφού γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χώρες που εφαρμόζουν περιορισμούς στην πρώτη φάση

Για την πρώτη φάση, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, οι παρακάτω χώρες ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και ότι οι Κροάτες εργαζόμενοι θα πρέπει να αποκτούν άδεια εργασίας εάν επιθυμούν να εργαστούν σ' αυτές:

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Ελλάδα
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ισπανία
 • Ιταλία
 • Κάτω Χώρες
 • Κύπρος
 • Λουξεμβούργο
 • Μάλτα
 • Σλοβενία

Η Κροατία, από την πλευρά της, ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κατά την πρώτη φάση θα εφαρμόζει περιορισμούς στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας της για εργαζομένους από τις παραπάνω 13 χώρες.

Συνοπτικός πίνακας των πολιτικών των κρατών μελών - Εργαζόμενοι από την Κροατία

  Διαδώστε το

 • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+