Διαδρομή πλοήγησης

Η πρωτοβουλία

Πρόκειται για ένα σύνολο μέτρων για το 2012 και το 2013 που έχουν ως στόχο τη μείωση της ανεργίας των νέων και εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ "Νεολαία σε κίνηση" για την εκπαίδευση και την απασχόληση.

Στόχοι

Η στήριξη των άνεργων νέων. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αυτή αφορά:

 • άτομα που εγκατέλειψαν το σχολείο ή ένα πρόγραμμα κατάρτισης χωρίς να ολοκληρώσουν τον δεύτερο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - στόχος είναι να επιστρέψουν στο σχολείο ή να εγγραφούν σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να βρουν δουλειά
 • πτυχιούχους - στόχος είναι να αποκτήσουν μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία.

Μέθοδοι

Προώθηση της απασχόλησης των νέων με τους εξής τρόπους:

 • με μεγαλύτερη χρήση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
 • με καινοτόμες προσεγγίσεις
 • διευκολύνοντας τους νέους να βρουν δουλειά σε άλλη χώρα της ΕΕ
 • με ισχυρότερες συμπράξεις μεταξύ πολιτικών αρχών, ενώσεων εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • με καθοδήγηση και παροχή βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου" (ετήσιος κύκλος συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών), η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων του 2012.

15 χώρες έχουν ποσοστά ανεργίας των νέων πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (22,3% τον Νοέμβριο του 2011). Η Επιτροπή βοήθησε τις χώρες αυτές να υλοποιήσουν την πρωτοβουλία "Ευκαιρίες για τους νέους" είτε με τη διοργάνωση διμερών συναντήσεων στις Βρυξέλλες είτε με την αποστολή ειδικών ομάδων.

Κυριότερες δράσεις

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ):

 • μεγαλύτερη χρήση των πόρων του ΕΚΤ από τις κυβερνήσεις των χωρών μελών, ώστε να αξιοποιηθούν κονδύλια ύψους 30 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-13 που δεν έχουν διατεθεί ακόμη
 • 1,3 εκατ. ευρώ για τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο του ΕΚΤ, με στόχο τη δημιουργία προγραμμάτων μαθητείας – ζητήθηκε από τις χώρες της ΕΕ να συμβάλουν σε μια αύξηση της χρηματοδότησης κατά 10%. Ο στόχος; Να δημιουργηθούν 370.000 νέες θέσεις μαθητείας μέχρι το τέλος του 2013.
 • 3 εκατ. ευρώ για τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο του ΕΚΤ, με σκοπό τη στήριξη νέων που ιδρύουν επιχείρηση καθώς και των "κοινωνικών επιχειρηματιών".

Άλλες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ:

  Διαδώστε το

 • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+