Cosán nascleanúna

An clár PROGRESS (2007-2013)

Uirlis airgeadais is ea clár PROGRESS a thacaíonn le forbairt is le comhordú bheartas an AE sna cúig réimse seo a leanas:

  • Fostaíocht
  • Cuimsiú sóisialta agus cosaint shóisialta
  • Dálaí oibre
  • Neamh-idirdhealú
  • Comhionannas Inscne

Tá PROGRESS ar oscailt do:

  • Thíortha an AE
  • Thíortha is iarrthóirí agus tíortha is iarrthóirí ionchasacha
  • Thíortha EFTA/EEA (an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin)