Navigációs útvonal

Az első EURES-állásod

Miről is van szó?

„Az első EURES-állásod” elnevezésű foglalkoztatási mobilitási program azt hivatott elősegíteni, hogy az európai fiatalok más EU-tagállamokban munkát találjanak, illetve szakmai gyakorlaton vagy tanulószerződéses gyakorlati képzésben vegyenek részt.

A program részét képezi a Mozgásban az ifjúság és a Több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezésnek, és beépíthető a tagállami ifjúsági garanciarendszerekbe, amelyek lehetőséget kínálnak a más uniós országokkal való együttműködésre.

„Az első EURES-állásod” program 2015-re kitűzött célja, hogy hozzávetőleg 5000 uniós álláskeresőnek segítsen munkát találni más uniós tagországokban. A kezdeményezésben csupán néhány foglalkoztatási szolgálat vesz részt.

„Az első EURES-állásod” program új módszert kipróbálva nyújt személyre szabott foglalkoztatási mobilitási szolgáltatásokat a fiatalok és a munkáltatók számára. A program keretében a nemzeti foglalkoztatási szolgálatok támogatást – tájékoztatást, toborzást, közvetítést és pénzügyi segítséget – biztosítanak a fiatal álláskeresőknek, illetve azoknak a cégeknek, amelyek készek arra, hogy külföldi munkavállalókat alkalmazzanak. A finanszírozás az ezek által a szolgálatok által meghatározott feltételek és eljárások függvénye.

További információk: a programban részt vevő foglalkoztatási szolgálatok és partnerszervezetek listája és az egyes szolgálatok, illetve partnerszervezetek honlapja

„Az első EURES-állásod” értékelő jelentés áttekintést ad a program végrehajtásának első két évében elért eredményekről és a még előttünk álló főbb feladatokról.

Ki részesülhet támogatásban?

  • Mindazok a 18 és 30 év közötti álláskeresők, akik az uniós országok valamelyikének állampolgárai és az Európai Unió területén élnek.
  • Mindazok az EU területén jogszerűen letelepedett munkáltatók, akik legalább 6 hónapra szóló szerződést, ezen belül pedig az adott tagállam munkajogi rendelkezéseinek megfelelő fizetést és szerződési feltételeket kínálnak a munkavállalóknak.

Milyen támogatást lehet igénybe venni?

Fiatal munkavállalóknak szóló támogatás:

„Az első EURES-állásod” támogatja a nyelvtanfolyamokon és más képzési programokban való részvételt. Ezen túlmenően megtéríti azoknak a fiataloknak az utazási költségeit, akik állást keresnek vagy munkahelyi környezetben szeretnének tanulni. Ennek köszönhetően a fiatalok részt tudnak venni külföldi állásinterjúkon, illetve munkavállalás céljából külföldre tudnak költözni.

A mobilitási program új támogatási intézkedéseket is tartalmaz a fiatalok megsegítése céljából. Ezeket az intézkedéseket a 2014–2015-ös programkalauz ismerteti.

Munkaadóknak szóló támogatás:

A legfeljebb 250 alkalmazottat foglalkoztató cégek pénzügyi támogatást igényelhetnek az újonnan felvett alkalmazottak és gyakornokok képzésének, illetve a beilleszkedésüket segítő intézkedéseknek a költségei után.

Hogyan vehetek részt a programban?

„Az első EURES-állásod” kezdeményezést ismertető programkalauz felsorolja a részvételre vonatkozó feltételeket és szabályokat. A programkalauz jelenleg két változatban érhető el:

Az alábbiakban feltüntettük:

  • azoknak a foglalkoztatási szolgálatoknak a listáját, amelyek részt vesznek a kezdeményezésben, és támogatást kínálnak a fenti útmutatók egyikével összhangban;
  • a programban részt vevő EU-országokban található információs pontokat.

Ha az Ön országa még nem biztosít ilyen szolgáltatást, forduljon az alább feltüntetett szervezetek bármelyikéhez.

„Az első EURES-állásod” kezdeményezésben részt vevő foglalkoztatási szolgálatok

    Link ajánlása

  • a Twitterrel a Facebookon Megosztás a Google+-on