Cosán nascleanúna

Malartú Leictreonach ar Fhaisnéis Slándála Sóisialta (EESSI)

Is córas TF é EESSI a chabhróidh le comhlachtaí slándála sóisialta ar fud an AE faisnéis a mhalartú níos tapa agus níos sábháilte – mar a cheanglaítear le rialacháin an AE um chomhordú na slándála sóisialta.

Faoi láthair, níl aon chóras uile-AE ann agus is ar phaipéar a dhéanfar an chuid is mó de na malairtí.

Conas a oibreoidh sé?

Déanfar an chumarsáid uile faoi chomhaid slándála sóisialta trasteorann idir comhlachtaí náisiúnta trí dhoiciméid leictreonacha struchtúrtha a úsáid.

Treorófar na doiciméid tríd an EESSI (a óstáiltear go lárnach sa Choimisiún) chuig an gceann scríbe ceart i dtír eile AE.

Féadfaidh foirne i gcomhlachtaí slándála sóisialta an ceann scríbe ceart i dtír eile AE a aimsiú trí eolaire comhlachtaí náisiúnta a úsáid.

Céard iad na buntáistí?

Don phobal:

  • éilimh a bhainistiú níos tapa
  • sochair a ríomh agus a íoc níos tapa

D'údaráis phoiblí:

  • sreabhadh faisnéise caighdeánaithe
  • cumarsáid ilteangach níos fearr de bharr comhdhoiciméid structúrtha
  • fíorú barrfheabhsaithe agus bailiú sonraí