Cesta

Úřední dokumenty

Na této internetové stránce najdete úřední dokumenty, které odsouhlasila správní komise, a rovněž její rozhodnutí a doporučení.

Rozhodnutí a doporučení

Nových nařízení se také týká řada rozhodnutí a doporučení správní komise. Jde především o rozhodnutí týkající se těchto oblastí (starší rozhodnutí si můžete vyhledat prostřednictvím odkazu „Související dokumenty“ na této stránce).

Ostatní úřední dokumenty

Strukturované elektronické dokumenty (SED)

Aktualizovaná nařízení o koordinaci sociálních systémů po institucích požadují, aby si mezi sebou vyměňovaly údaje elektronicky. To jim umožní systém EESSI (elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení). Strukturované elektronické dokumenty (SED) zjednodušují a zefektivňují výměnu informací mezi institucemi. Během přechodného období, tj. od 1. května 2010 do chvíle, kdy bude systém EESSI plně funkční, lze používat dokumenty SED v tištěné podobě.

Přenosné dokumenty (PD)

Podle aktualizovaného nařízení o koordinaci sociálních systémů se přestávají používat tištěné verze elektronických formulářů (e-formulářů). V některých případech však budou informace žadateli poskytnuty v podobě přenosného dokumentu. Těch existuje celkem deset a je mezi nimi i Evropský průkaz zdravotního pojištění. Všechny dokumenty (až na zmíněný průkaz) mají tištěnou podobu. Vydávají se od 1. května 2010 a budou se vydávat i po skončení přechodného období.