Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Officiële documenten

De officiële documenten waarover de Administratieve Commissie haar akkoord heeft gegeven, en haar beslissingen en aanbevelingen zijn beschikbaar op deze website.

Beslissingen en aanbevelingen

Een aantal beslissingen en aanbevelingen van de Administratie Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels zijn opgenomen in de bepalingen van de nieuwe verordeningen (voor oudere beslissingen raadpleegt u de bijbehorende documenten op deze pagina).

Overige officiële documenten

Gestructureerde elektronische documenten

Volgens de herziene coördinatieverordeningen moeten de instanties hun gegevens elektronisch uitwisselen. Dit moet gebeuren via het EESSI-systeem. Er zijn elektronische formulieren gemaakt ("gestructureerde elektronische documenten") om die uitwisseling makkelijker en efficiënter te maken. Sinds 1 mei 2010 zitten we in een overgangsperiode. Totdat het EESSI-systeem van start gaat, mogen er nog papieren versies van de elektronische formulieren worden uitgewisseld.

Draagbare documenten

Hoewel de voormalige papieren 'E-formulieren' door de gemoderniseerde coördinatie verdwijnen, wordt informatie die burgers nodig hebben in bepaalde gevallen in de vorm van een draagbaar document verstrekt. Er zijn in het totaal tien draagbare documenten, inclusief de Europese ziekteverzekeringskaart. Op de kaart na zijn de documenten papieren formulieren. Ze worden afgegeven vanaf 1 mei en zelfs na de overgangsperiode.

Belangrijkste conclusies van de vergaderingen van de Administratieve Commissie

De Administratieve Commissie vergadert ten minste viermaal per jaar. Met het oog op transparantie hebben de delegaties besloten om de belangrijkste conclusies van deze vergaderingen te publiceren, te beginnen met de vergadering van juni 2016.