Διαδρομή πλοήγησης

Επίσημα έγγραφα

Τα επίσημα έγγραφα για τα οποία έχει συμφωνήσει η Διοικητική Επιτροπή, καθώς επίσης οι αποφάσεις και οι συστάσεις της διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Αποφάσεις και συστάσεις

Η Διοικητική Επιτροπή για την Κοινωνική Ασφάλιση εξέδωσε ορισμένες αποφάσεις και συστάσεις σχετικά με τις διατάξεις των νέων κανονισμών (για παλαιότερες αποφάσεις, ανατρέξτε στα σχετικά έγγραφα αυτής της σελίδας).

Άλλα επίσημα έγγραφα

Δομημένα ηλεκτρονικά έγγραφα (ΔΗΕ)

Οι σύγχρονοι κανονισμοί συντονισμού απαιτούν την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Αυτό θα γίνεται μέσω του συστήματος EESSI. Τα δομημένα ηλεκτρονικά έγγραφα (Structured Electronic Documents - SED) έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνουν και να καθιστούν αποτελεσματικότερη την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Κατά τη μεταβατική περίοδο μεταξύ της 1ης Μαΐου 2010 και της έναρξης λειτουργίας του συστήματος EESSI, μπορούν να χρησιμοποιούνται έντυπες εκδόσεις των SED.

Φορητά έγγραφα (PD)

Τα πρώην έντυπα Ε σε χαρτί καταργούνται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμένου συντονισμού, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληροφορίες που χρειάζεται ένας πολίτης θα εκδίδονται σε μορφή φορητού εγγράφου. Συνολικά υπάρχουν δέκα φορητά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας. Εκτός από την κάρτα, τα άλλα έγγραφα είναι έντυπα σε χαρτί. Θα εκδίδονται από την 1η Μαΐου και ακόμα και μετά τη μεταβατική περίοδο.

Κυριότερα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της Διοικητικής Επιτροπής

Η Διοικητική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν να δημοσιεύουν τα κυριότερα συμπεράσματα των συνεδριάσεων αυτών εδώ, αρχής γενομένης από τη συνεδρίαση του Ιουνίου του 2016.