Ścieżka nawigacji

Oficjalne dokumenty

Na tej stronie znajdziesz oficjalne dokumenty zatwierdzone przez Komisję Administracyjną oraz jej decyzje i zalecenia.

Decyzje i zalecenia

W związku z przepisami nowych rozporządzeń Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego przyjęła szereg decyzji i zaleceń (starsze decyzje można znaleźć w dokumentach powiązanych).

Inne oficjalne dokumenty

Standardowe dokumenty elektroniczne (SED)

Nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wymagają, aby wymiana danych między instytucjami odbywała się drogą elektroniczną. Będzie to miało miejsce za pośrednictwem systemu EESSI. Celem standardowych dokumentów elektronicznych jest zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego przekazywania danych między instytucjami. W okresie przejściowym od 1 maja 2010 r. do czasu, gdy system EESSI zostanie wprowadzony, można stosować papierowe wersje standardowych dokumentów elektronicznych.

Dokumenty przenośne

Na mocy nowych przepisów dotyczących koordynacji systemów zapezpieczenia społecznego dawne papierowe formularze E przestają obowiązywać, ale w niektórych przypadkach informacje, o które obywatel składa wniosek, będą wydawane w formie dokumentu przenośnego. W sumie istnieje dziesięć dokumentów przenośnych, łącznie z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego. Wszystkie, oprócz karty, wystawiane są w formie papierowej. Będą one wydawane od 1 maja, nawet po upływie okresu przejściowego.

Główne wnioski z posiedzeń Komisji Administracyjnej

Komisja Administracyjna zbiera się przynajmniej cztery razy w roku. W celu promowania przejrzystości delegacje uzgodniły, że najważniejsze wnioski z tych posiedzeń będą publikowane na tej stronie, począwszy od posiedzenia w czerwcu 2016 r.