Cale de navigare

Documente oficiale

Pe acest site sunt disponibile deciziile şi recomandările Comisiei administrative, precum şi documentele oficiale care au primit acordul acestui organism.

Decizii şi recomandări

O parte din deciziile şi recomandările Comisiei administrative pentru securitate socială au fost adoptate în baza dispoziţiilor noilor regulamente (pentru decizii mai vechi consultaţi documentele relevante pe această pagină).

Alte documente oficiale

Documente electronice structurate (DES)

Potrivit normelor modernizate privind coordonarea, instituțiile trebuie să facă schimb electronic de date. Acest lucru se va face prin intermediul sistemului EESSI. Documentele electronice structurate (DES) au fost create pentru a facilita comunicarea datelor între instituții. De la 1 mai 2010 până la data la care sistemul EESSI devine operațional, pot fi utilizate versiunile DES în format tipărit.

Documente portabile (DP)

Formularele E vor fi eliminate în baza coordonării modernizate, însă, în anumite cazuri, informaţiile solicitate de cetăţeni vor fi emise sub forma unui document portabil. În total, există zece documente portabile, inclusiv cardul european de asigurări sociale de sănătate. Cu excepţia cardului, celelalte documente sunt în format tipărit. Ele vor fi emise începând cu data de 1 mai şi vor fi disponibile şi după încheierea perioadei de tranziţie.

Principalele concluzii ale reuniunilor Comisiei administrative

Comisia administrativă se întrunește cel puțin de patru ori pe an. În vederea promovării transparenței, delegațiile au convenit să publice pe această pagină principalele concluzii ale acestor reuniuni, începând cu cea din iunie 2016.