Navigációs útvonal

GYIK

Szociális biztonsági jogok

Az európai szociális biztonsági szabályok nem léptetnek életbe olyan egységes uniós rendszert, mely felváltaná a már létező tagállami társadalombiztosítási rendszereket. Egyszerűen csak összehangolják a tagállami rendszereket annak érdekében, hogy az uniós polgárok az EU mindegyik országában élni tudjanak az őket megillető jogokkal.

A szociális biztonsági jogokkal kapcsolatban az Európa Önökért portál polgároknak szóló weboldalai szolgálnak részletes tájékoztatással.

A tagállami nyugdíjrendszerek az EU-országok saját hatáskörébe tartoznak, de:

a tagállami szociális biztonsági rendszerek uniós szintű koordinációja elősegíti, hogy a más EU-országokban munkát vállaló, illetve nyugdíjba vonuló uniós polgárok jogai védelemben részesüljenek.

További információk a tagállami szociális védelmi rendszerekről:

Munkavállalás/tanulás az Európai Unióban

EURES, az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja – tájékoztatás arról, milyen lehetőségek várják Európa-szerte a dolgozni, illetve tanulni kívánó polgárokat.

Helyi EURES-tanácsadók – útmutatás álláskeresők és munkaadók számára.

Uniós polgárok szabad mozgása – információk a más tagállamokban munkát vállaló európai polgárok jogairól és kötelezettségeiről.

Iskolakezdés új országban – tájékoztatás az uniós országok iskolarendszereiről.

Munkakeresés külföldön – információk az Önt uniós polgárként megillető jogokról és a vonatkozó eljárásokról.

Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság – a diákokra vonatkozó uniós szakpolitikák és szabályok ismertetése.

EURES, az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja – tájékoztatás arról, milyen lehetőségek várják Európa-szerte a dolgozni, illetve tanulni kívánó polgárokat.

Belügyi Főigazgatóság – az EU területén elhelyezkedni kívánó, nem uniós állampolgárokra vonatkozó uniós intézkedések és szabályok.

Ha Ön nem uniós ország állampolgára, de európai uniós migráns munkavállaló családtagja, az európai uniós jogszabályok értelmében Önt megilletik bizonyos jogok. Ezekről az Uniós polgárok szabad mozgása című weboldalon tájékozódhat részletesen.

Finanszírozás / Támogatás

Forrásszerzés – információk a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a társadalmi befogadás előmozdítását szolgáló projektek finanszírozásáról.

Bevezetés az uniós finanszírozásba – tájékoztatás a finanszírozási eljárásokról, a támogatások típusairól, valamint a forrásszerzési lehetőségekről.

Az Európai Bizottság nem biztosít közvetlen támogatást diákok részére.

Európai Szociális Alap (ESZA) – támogatás az emberek szakképzettségének és elhelyezkedési lehetőségeinek javítása céljából. További információkért, kérjük, forduljon saját országában az illetékesekhez, akiknek elérhetőségéről az ESZA a tagállamokban elnevezésű weboldalon tájékozódhat.

Oktatás és képzés – információk az oktatás és képzés finanszírozását szolgáló európai programokról, köztük az Erasmus programról.

Bevezetés az uniós finanszírozásba – tájékoztatás a finanszírozási eljárásokról, a támogatások típusairól, valamint a forrásszerzési lehetőségekről.

PROGRESS mikrofinanszírozási eszköz – kisvállalkozások indítását, illetve továbbfejlesztését célzó kölcsön 25 000 eurós összeghatárig.

Enterprise Europe Network – kisvállalkozóknak nyújtott vállalkozásfejlesztési és forrásszerzési segítség.

Európa Önökért – Vállalkozások – tájékoztatás arról, hogyan tudnak az uniós vállalkozók üzleti tevékenységet folytatni más EU-országokban, továbbá információk a rendelkezésükre álló forrásszerzési lehetőségekről.

Ajánlati és pályázati felhívások – A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága által közzétett ajánlati és pályázati felhívások.

Bevezetés az uniós finanszírozásba – tájékoztatás a finanszírozási eljárásokról, a támogatások típusairól, valamint a forrásszerzési lehetőségekről.

Tenders electronic daily (TED) – hirdetmények az uniós intézmények által meghirdetett és más európai közbeszerzésekről.

Tájékoztatás / Dokumentáció

Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat – ingyenes jogi tanácsadás a polgárok részére az őket megillető európai uniós jogokkal kapcsolatban.

SOLVIT – segítségnyújtás magányszemélyek és vállalkozások számára olyan problémákkal kapcsolatban, melyekkel az érintettek más tagállamokban az európai uniós jogszabályokat helytelenül alkalmazó hatóságok hibájából szembesülnek.

Európai ombudsman – panasztétel az Európai Unió intézményeinek és szerveinek tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságokkal kapcsolatosan.

Az Európai Bizottság Főtitkársága – panasztétel olyan tagállami (törvényi, rendeleti vagy közigazgatási) intézkedés, illetve gyakorlat kapcsán, melyet Ön összeegyeztethetetlennek ítél az uniós jogban rögzített rendelkezések vagy elvek valamelyikével.

Az Európai Szociális Alapnak nincs saját, általános érvényű logója. Mindegyik tagország saját ESZA-logót használ. A megfelelő változat kiválasztása érdekében vegye fel a kapcsolatot a hazájában működő ESZA-hatósággal.

Igen. Kérjük, tájékozódjon az európai embléma harmadik személyek általi használatára vonatkozó feltételekről.

Ha európai uniós országban él, kérelmével az Európai Bírósághoz kell fordulnia.

Ha nem európai uniós országban él, kérelmét az Európa Tanácshoz kell intéznie.

Europe Direct dokumentációs központok – hozzáférés az EU hivatalos kiadványaihoz.

Az Európai Bizottság könyvtárainak katalógusa (ECLAS) – az Európai Bizottság Központi Könyvtárának állományát képező anyagok bibliográfiai hivatkozásai.

EU Bookshop – az európai uniós intézmények kiadványai számára létrehozott online könyvesbolt és archívum.

Kiadványkatalógus – a főigazgatóság online letölthető és olvasható kiadványai.

EU-Bookshop – a közelmúltban megjelentetett kiadványok egy példányának ingyenes megrendelése az interneten.

Kapcsolatfelvétel – több példány megrendelése (rendezvényekre). Kérjük, hogy rendelését legalább 2 héttel a rendezvény előtt küldje be. A rendelésnél meg kell adnia a keresett kiadvány címét, katalógusszámát, a publikáció nyelvét, a kért példányszámot, valamint a pontos kézbesítési címet.

Feliratkozás a Social Agenda (Szociális Menetrend) című magazinra – az érdeklődők legfeljebb 9 példányra iratkozhatnak fel.

Álláslehetőségek az Európai Bizottságnál

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) – álláslehetőségek az európai uniós intézményeknél.