Cesta

Podání žádosti o průkaz

Jak můžete průkaz získat?

Průkaz obdržíte tak, že se obrátíte na instituci zdravotního pojištění v zemi, v níž žijete, jelikož za výrobu a distribuci průkazů na svém území odpovídají jednotlivé země.

Kdo může požívat výhod průkazu?

Nárok na vydání průkazu vám vzniká, pokud jste pojištěnci některého ze státních systémů sociální péče jednoho z členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska. Každý člen rodiny musí mít při cestách svůj vlastní průkaz.

Lidé z nečlenských zemí, kteří legálně pobývají v EU a vztahuje se na ně systém státního sociálního pojištění, mají na tento průkaz rovněž nárok. Státní příslušníci nečlenských zemí nicméně nemohou evropský průkaz zdravotního pojištění využít ke zdravotnímu ošetření v Dánsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

Jaké je období platnosti průkazu?

Délka platnosti se v jednotlivých zemích liší a doporučuje se ověřit si ji v okamžiku, kdy si u svého domovského orgánu zdravotní péče podáváte žádost o průkaz.

Jaké kroky můžete podniknout, pokud vám vnitrostátní orgán odmítne vydat evropský průkaz zdravotního pojištění?

Pokud požádáte o Evropský průkaz zdravotního pojištění, domovský orgán je povinen vám jej vydat, případně, není-li průkaz ihned k dispozici, je povinen vystavit provizorní náhradní průkaz. Pokud tak neučiní, má vám být zajištěna možnost odvolání.

Pokud si nejste jisti, jaká se na vás vztahují práva, nebo potřebujete informace o tom, jak právo na evropský průkaz zdravotního pojištění vymáhat u  vnitrostátních orgánů vaší země, můžete se obrátit na službu Vaše Evropa – poradenství.

Jaké kroky můžete podniknout, pokud vám evropský průkaz zdravotního pojištění  neuznají v zahraničí?

Pokud vám evropský průkaz zdravotního pojištění odmítnou uznat orgány kterékoli země EU – nebo Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska – můžete svou domácí pojišťovnu požádat, aby daného lékaře nebo nemocniční zařízení v zahraničí kontaktovala.

Pokud se jim váš problém nepodaří vyřešit, můžete požádat o pomoc SOLVIT.

Vnitrostátní informace a kontakty

Kliknutím na vlajku se dozvíte, jak v příslušné zemi zažádat o vydání evropského průkazu zdravotního pojištění.

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+