Navigačný riadok

Žiadosť o vydanie preukazu

Ako získate preukaz?

Preukaz získate prostredníctvom pobočky zdravotnej poisťovne v mieste vášho bydliska, keďže každý štát zodpovedá za výrobu a distribúciu preukazov na svojom území.

Preukaz môžete získať prostredníctvom miestnej pobočky svojej zdravotnej poisťovne, keďže každý štát zodpovedá za výrobu a distribúciu preukazov na svojom území.
Informáciami a kontaktmi v členských štátoch

Kto môže využívať preukaz?

Aby ste boli oprávnený mať preukaz, musíte byť poistený alebo krytý štátnym systémom sociálneho zabezpečenia v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku. Každý rodinný príslušník, ktorý vycestuje, má mať svoj vlastný preukaz.

Občania nečlenských štátov, ktorí legálne pobývajú na území Európskej únie a na ktorých sa vzťahuje štátny systém sociálneho zabezpečenia daného členského štátu, majú taktiež nárok na preukaz. Tieto osoby však nemôžu využiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia v prípade lekárskeho ošetrenia v Dánsku, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku a na Islande.

Aké je obdobie platnosti preukazu?

Každá krajina má odlišné obdobie platnosti a najlepšie je preveriť obdobie platnosti, keď požiadate miestnu pobočku svojej zdravotnej poisťovne o vydanie preukazu. 

Čo môžete spraviť, keď vám miestna pobočka zdravotnej poisťovne odmietne vydať Európsky preukaz zdravotného poistenia?

Ak požiadate o Európsky zdravotný preukaz, miestna pobočka vašej zdravotnej poisťovne je povinná vám ho vydať. Ak sa tak nestane a preukaz nie je okamžite k dispozícii, tak vám vydá dočasný náhradný certifikát. Ak tak neurobí, mali by ste sa môcť odvolať. Európska komisia môže poskytnúť informácie o tom, ako môžete presadzovať svoje práva a navrhnúť vám, aby ste sa najprv obrátili na Solvit, kde vám poradia ako podať sťažnosť.

Informáciami a kontaktmi v členských štátoch

Po kliknutí na vlajku sa zobrazia informácie o tom, ako v danom štáte požiadať o európsky preukaz zdravotného poistenia.

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+