Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Ansökan om ett kort

Hur får du ett kort?

Du får ett kort genom att kontakta din lokala hälsovårdsmyndighet, eftersom varje land är ansvarigt för att tillhandahålla kortet i det egna landet.

Vem kan ha nytta av kortet?

För att vara berättigad till ett kort måste du vara försäkrad eller omfattas av det statliga försäkringssystemet i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Alla familjemedlemmar som reser bör ha sitt eget kort.

Personer från länder utanför EU som är lagligen bosatta i EU och omfattas av en statlig socialförsäkring kan också få ett kort. Det gäller dock inte för vård i Danmark, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Hur länge är kortet giltigt?

Detta varierar från land till land och är bäst att kontrollera när du kontaktar din lokala hälsovårdsmyndighet för att få kortet. 

Vad kan du göra om din lokala myndighet vägrar ge dig det europeiska sjukförsäkringskortet?

Om du begär att få ett europeiskt sjukförsäkringskort är din lokala myndighet förpliktad att ge dig det eller ett provisoriskt ersättande intyg, om kortet inte omedelbart kan fås. Om myndigheten inte ger dig kortet eller intyget borde du ha möjlighet att besvära dig. Europeiska kommissionen kan ge information om hur du kan kräva dina rättigheter och föreslår att du kontaktar Solvit som första instans för att få råd om hur man anför ett klagomål.

Information och kontaktpunkter i ditt land

Klicka på en flagga för att se hur du beställer det europeiska sjukförsäkringskortet i…

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+