Navigációs útvonal

Vállalati társadalmi felelősségvállalás az EU-ban

Mit jelent a vállalati társadalmi felelősségvállalás?

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (a „corporate social responsibility” angol kifejezésből képzett betűszóval: CSR) azt jelenti, hogy a vállalkozók olyan szociális és környezetvédelmi célokhoz igazítják mindennapi üzleti tevékenységeiket, amelyek teljesítését önkéntesen, törvényi kötelezettség nélkül vállalják. A CSR több területen is jelentőséggel bír:

  • az Európa 2020 stratégiában foglalt célkitűzések (különösen az új készségekre és munkahelyekre, az ifjúságra és a helyi fejlesztésre irányuló kezdeményezések) megvalósítása terén,
  • az emberi jogoknak az üzleti életben való érvényesítése kapcsán,
  • a CSR-jelentéstétel keretében, valamint
  • a társadalmilag felelős közbeszerzés területén.

Az Európai Bizottság arra ösztönzi a vállalatokat, hogy tisztességes foglalkoztatáspolitikát alkalmazzanak, mely biztosítja az emberi jogok tiszteletét, különösen azoknak a termékeknek a vonatkozásában, melyeket az Európai Unión kívülről importálnak.

A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó tagállami szakpolitikák és tevékenységek szakértői értékelése

Az Európai Bizottság 2013 és 2014 folyamán átfogó szakértői értékelést szervezett az uniós tagállamok körében annak áttekintése céljából, hogy az egyes országok milyen intézkedéseket léptettek életbe a vállalati társadalmi felelősségvállalás elősegítése érdekében. A tagállamok négyes csoportokat alkotva, hét külön találkozón vitatták meg egymással a CSR előmozdítását célzó intézkedéseiket. A találkozón kérdéseiket is megfogalmazhatták. Ez a szakértői értékelés azt is lehetővé tette, hogy a Bizottság naprakész információkat szerezzen a tárgyban, és kiemelt figyelmet szenteljen a témával kapcsolatos általános és országspecifikus kérdéseknek.

Az Európai Bizottság aktualizálta azt a dokumentumot, amelyben áttekinti a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó tagállami szakpolitikákat és tevékenységeket. Az összefoglaló dokumentum legutóbbi változata 2011-ben jelent meg. A Bizottság azt követően aktualizálta a dokumentumot, hogy lezárult a tagállamok CSR-vállalásait áttekintő átfogó szakértői értékelés. Az értékelést a tagállamok 2013–2014 folyamán végezték el. A dokumentum tematikus felépítésű: közös, uniós szintű prioritások mentén vázolja fel a tagállamok CSR-tevékenységét. A kiadvány részletes mellékletet tartalmaz, mely mélyrehatóan ismerteti az egyes tagállamok nemzeti prioritásait.

 

Tanulmányok

Kapcsolódó események