Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (FEAD)

Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds palīdz ES valstīm sniegt materiālu palīdzību visnabadzīgākajiem.

Runa ir par pārtikas produktiem, apģērbu un citām svarīgām lietām personiskajām vajadzībām, piem., apaviem, ziepēm un šampūnu.

Materiālā palīdzība ir jāpapildina ar sociālās iekļaušanas pasākumiem, piem., orientējošu konsultāciju un palīdzības pakalpojumiem, kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem pārvarēt nabadzību.

Valsts iestādes var arī atbalstīt nemateriālās palīdzības pasākumus, lai visnabadzīgākajiem palīdzētu labāk iekļauties sabiedrībā.

Kā šis fonds darbojas?

Eiropas Komisija apstiprina valstu programmas 2014.–2020. gadam. Uz to pamata valsts iestādes pieņem individuālus lēmumus, kas ļauj partnerorganizācijām (bieži vien NVO) sniegt palīdzību. Līdzīga metode jau tiek piemērota attiecībā uz Kohēzijas fondu.

ES valstis atkarībā no iekšējās situācijas drīkst izvēlēties, kāda veida palīdzību vēlas sniegt (pārtiku vai materiālo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai, vai abu šo veidu kombināciju) un kā to sarūpēt un sadalīt.

Valsts iestādes var veikt pārtikas produktu un cita veida preču iepirkšanu un piegādi partnerorganizācijām vai maksāt tām, lai tās pašas tos iepērk. Partneroganizācijas, kas iepērk pašas šos produktus, var izšķirties par to tiešu sadali vai lūkot pēc citu struktūru palīdzības.

Kā notiek patneroganizāciju izvēle?

Partnerorganizācijas ir valsts struktūras vai nevalstiskās organizācijas, ko valsts iestādes atlasījušas, pamatojoties uz objektīviem un caurskatāmiem kritērijiem, kas definēti valsts līmenī.

Cik lieli resursi ir šī fonda rīcībā?

Šim fondam laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ir atvēlēti 3,8 miljardi eiro.

ES valstīm ir pienākums valsts līdzfinansējuma ietvaros segt vismaz 15 % no savu valsts programmu izmaksām.

Kā fonds papildinās Eiropas Sociālo fondu (ESF)?

Fonds palīdzēs visnabadzīgākajiem spert pirmos soļus, lai pārvarētu nabadzību un sociālo atstumtību. Tas palīdzēs nodrošināt viņu pamatvajadzības, kas ir priekšnoteikums, lai viņi, piemēram, varētu atrast darbu vai apmeklēt mācības, īpaši tās, ko rīko ar ESF atbalstu.

Ieteikt šo lapu: