Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim podpira programe držav EU v zvezi z materialno pomočjo najbolj ogroženim prebivalcem.

Materialna pomoč obsega hrano, oblačila in druge nujne osebne potrebščine, denimo čevlje, milo, šampon.

Materialno pomoč morajo spremljati ukrepi socialnega vključevanja, denimo usmerjanje in podpora ljudem pri premagovanju revščine.

Nacionalni organi lahko najbolj ogroženim pri vključevanju v družbo pomagajo tudi z nematerialno pomočjo.

Delovanje Sklada

Evropska komisija potrdi nacionalne programe za obdobje 2014–2020, na podlagi katerih potem nacionalni organi sprejmejo posamezne odločitve glede pomoči, konkretne ukrepe pa izpeljejo partnerske organizacije (največkrat nevladne organizacije). Podoben pristop se že uporablja za kohezijske sklade.

Glede na njihove razmere in način zbiranja in razdeljevanja pomoči države EU same odločijo, kakšno vrsto pomoči (hrano ali osnovno materialno pomoč ali kombinacijo obeh) bodo zagotovile.

Nacionalni organi bodisi sami kupijo hrano in blago in ju dobavijo partnerskim organizacijam bodisi namenijo organizacijam finančna sredstva, s katerimi te opravijo nakup. Partnerske organizacije, ki same kupijo hrano in blago, ju lahko tudi neposredno razdelijo ali se za pomoč pri tem obrnejo na druge partnerske organizacije.

Izbor partnerskih organizacij

Partnerske organizacije so javna telesa ali nevladne organizacije. Nacionalni organi jih izberejo po objektivnih in preglednih merilih, ki jih določijo na nacionalni ravni.

Razpoložljiva finančna sredstva

V obdobju 2014–2020 je Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim namenjenih 3,8 milijarde evrov.

Poleg tega morajo države EU izvajanje svojih nacionalnih programov najmanj 15-odstotno sofinancirati z nacionalnimi sredstvi.

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim in Evropski socialni sklad (ESS)

Evropska pomoč najbolj ogroženim je namenjena prvim korakom ljudi pri premagovanju revščine in socialne izključenosti. Najbolj ogroženim pomaga zadovoljiti najosnovnejše potrebe, kar je prvi pogoj, da bodo lahko poiskali delo ali se udeležili tečajev usposabljanja, denimo tistih, ki jih finančno podpira Evropski socialni sklad.

Povej naprej