Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) steunt acties van de EU-landen die materiële hulp bieden aan de minstbedeelden.

Het gaat onder meer om voedsel, kleding, schoeisel en persoonlijke verzorgingsmiddelen zoals zeep en shampoo.

Materiële hulpverlening moet hand in hand gaan met sociale integratie om de betrokkenen te helpen er weer bovenop te komen.

Nationale autoriteiten mogen daarom ook niet-materiële steun verlenen om de meest behoeftigen beter in de samenleving te integreren.

Hoe gaat het FEAD te werk?

De Commissie keurt de nationale programma's voor 2014-2020 goed. Op basis daarvan beslissen de nationale autoriteiten om de hulp te verdelen via hun partnerorganisaties (vaak ngo's). Dat is dezelfde aanpak als bij de cohesiefondsen.

De EU-landen mogen zelf beslissen welk soort hulp (voedsel, andere materiële basishulp, of een combinatie van beide) zij bieden, afhankelijk van hun eigen situatie en hoe de goederen worden aangeschaft en verdeeld.

De nationale autoriteiten mogen de hulpgoederen zelf inkopen en aan de partnerorganisaties doorgeven of de partnerorganisaties geld geven om zelf hulpgoederen in te kopen. Partnerorganisaties die voedsel of goederen kopen mogen die zelf verdelen of aan andere partnerorganisaties vragen om hen daarbij te helpen.

Hoe worden partnerorganisaties gekozen?

De partnerorganisaties zijn hetzij overheidsdiensten, hetzij niet-gouvernementele organisaties die de nationale autoriteiten kiezen op basis van objectieve en transparante nationale criteria.

Over hoeveel geld beschikt het fonds?

In reële termen beschikt het FEAD over 3,8 miljard euro voor de periode 2014-2020.

De EU-landen worden geacht om daarnaast zelf nog eens minstens 15% extra uit te trekken voor hun nationale programma.

Wat doet het FEAD dat het Europees Sociaal Fonds (ESF) niet doet?

Het FEAD helpt mensen bij de eerste stappen om uit de armoede te raken en weer een volwaardig lid van de samenleving te worden. Het fonds helpt de minstbedeelden met hun elementaire levensbehoeften. Dat is een randvoorwaarde om een baan te vinden of een opleiding te volgen die bijvoorbeeld het ESF hun kan bieden.

Delen