Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

An Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD)

Cabhraíonn an Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD) le tíortha an AE cúnamh ábhartha a thabhairt do na daoine is díothaí.

Ar an gcúnamh sin tá bia, éadaí agus earraí riachtanacha eile chun úsáide pearsanta, e.g. bróga, gallúnach agus seampú.

Ní leor cúnamh ábhartha leis féin, áfach: ní mór bearta cuimsithe shóisialta a dhéanamh freisin, ar nós comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil chun daoine a thabhairt slán as an mbochtaineacht.

Féadfaidh údaráis náisiúnta tacú le cúnamh neamhábhartha do na daoine is díothaí freisin, ionas go mbeidh siad ábalta imeascadh níos fearr sa tsochaí.

Conas a fheidhmíonn FEAD?

Faomhann an Coimisiún na cláir náisiúnta don tréimhse 2014-2020. Bunaithe air sin, déanann na húdaráis náisiúnta na cinntí aonair a fhágann gur féidir an cúnamh a sheachadadh trí eagraíochtaí comhpháirtíochta (ar minic eagraíochtaí neamhrialtasacha iad). Tá cur chuige comhchosúil in úsáid cheana i gcás cistí comhtháthaithe.

Féadfaidh tíorthaí an AE an cineál cúnaimh (bia nó bunchúnamh ábhartha, nó meascán den dá rud) ar mhaith leo a thabhairt a roghnú de réir an cháis ina dtír féin. Is iad na tíortha féin freisin a roghnóidh mar a gheofar agus mar a dháilfear an cúnamh.

Ina dhiaidh sin, féadfaidh na húdaráis náisiúnta féin an bia agus na hearraí a cheannach agus iad a thabhairt do na heagraíochtaí comhpháirtíochta nó féadfaidh siad airgead a thabhairt do na heagraíochtaí chun an t-ábhar a cheannach iad féin. Is féidir le heagraíochtaí comhpháirtíochta a cheannaíonn an bia nó na hearraí an cúnamh sin a dháileadh go díreach nó is féidir leo iarraidh ar eagraíochtaí comhpháirtíochta eile cabhrú leo.

Conas a roghnaítear na heagraíochtaí comhpháirtíochta?

Is comhlachtaí poiblíeagraíochtaí neamhrialtasacha iad na heagraíochtaí comhpháirtíochta, iad ceaptha ag na húdaráis náisiúnta ar bhonn critéar oibiachtúil trédhearcach a leagtar síos ar leibhéal náisiúnta.

Cá mhéad airgid atá ar fáil?

I dtéarmaí réadacha, tá breis agus €3.8 billiún curtha in áirithe don FEAD don tréimhse 2014-2020.

Sa bhreis air sin, caithfidh tíortha an AE ar a laghad 15% de chostas a gclár náisiúnta féin a mhaoiniú.

Conas a chomhlánaíonn an FEAD Ciste Sóisialta na hEorpa?

Cabhróidh cúnamh ón FEAD le daoine na chéad chéimeanna a thabhairt agus iad ag iarraidh teacht slán as an mbochtaineacht agus as an eisiamh sóisialta. Díreoidh sé ar bhunriachtanais na ndaoine is díothaí, ar rudaí iad is gá a bheith acu ar dtús chun post a fháil nó cúrsa traenála den sórt a fhaigheann tacaíocht ó Chiste Sóisialta na hEorpa a leanúint.

An leathanach seo a chomhroinnt: