Sökväg

Varor och tjänster

SOLVIT hjälper det norska flygbolaget Sundtair att flyga i Frankrike

Norge är visserligen inte med i EU, men har ingått särskilda handelsavtal så att norska företag kan verka på den inre marknaden.

Innan SOLVIT ingrep hindrade de franska luftfartsmyndigheterna Sundtair från att trafikera inrikes flyglinjer i Frankrike.


Rättvis behandling av forsränningsföretag i Slovenien

Forsränningsföretag från Ungern och Slovakien klagade över att slovenska företag fick billigare och större tillgång till en flod i Slovenien. Utländska företag fick betala högre avgifter samtidigt som de var tvungna att köpa dagliga tillstånd för sin verksamhet.

Tack vare SOLVIT ändrades de diskriminerande reglerna och utländska företag kan nu arbeta på samma villkor som lokala företag.

Eftersom det krävdes en regeländring tog det ett tag att lösa problemet.

Löst på 10 månader

Läs mer: Sälja tjänster i EU


Företag från Liechtenstein får erbjuda transporttjänster i Italien

Ett företag från Liechtenstein slöt ett avtal om penningtransporter genom Italien.

Företaget var rättsligt etablerat i Liechtenstein och de anställda hade tillstånd för skjutvapen enligt EU-lagstiftningen.

Men för de italienska myndigheterna fick inte företaget bedriva sin verksamhet i Italien eftersom de inte var etablerade i ett EU-land.

SOLVIT ingrep och förklarade att Liechtenstein har ingått avtal med EU, vilket gör det möjligt för dem att driva företag inom EU.

Tillstånd för penningtransporter i Italien utfärdades efter 1 vecka.

Löst på 2 veckor

Läs mer: Sälja tjänster i EU


Rätten att sälja reningspumpar för simbassänger erkänns i Frankrike

En svensk tillverkare av mobila rengöringspumpar för simbassänger fick inte sälja sina produkter i Frankrike.

Pumparna uppfyllde europeisk standard, men den franska lagstiftningen kräver en maximal spänning på 12 V (AC) när det är folk i bassängen.

SOLVIT kunde förklara att de franska reglerna gäller för permanenta rengöringspumpar och inte för mobila pumpar som endast används när bassängen är tom.

Efter Solvits ingripande fick den svenska tillverkaren klartecken att sälja produkterna i Frankrike.

Löst på 15 veckor

Läs mer: Sälja tjänster i EU


Italienskt sophanteringsföretag får bedriva verksamhet i Polen

Enligt en ny polsk regel var ett italienskt företag, med 4 soptippar, tvungen att ansöka om tillstånd för att fortsätta driva en av sina tippar.

De polska myndigheterna vägrade att bevilja tillstånd med motiveringen att soptippen inte uppfyllde gällande miljönormer. Detta trots att företagets verksamhet redan hade fått tillstånd av de polska miljömyndigheterna.

Tack vare Solvits ingripande fick företaget sitt tillstånd.

Löst på 9 veckor

Läs mer: Sälja tjänster i EU


Jurist från Liechtenstein får söka patent på Irland

En jurist i Liechtenstein ville registrera ett europeiskt patent hos det irländska patentverket, men fick avslag på grund av att han bodde utanför EU. Beslutet var felaktigt – Liechtenstein är inte ett EU-land, men ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i det europeiska patentsystemet. SOLVIT ingrep och den irländska patentmyndigheten registrerade patentet.

Därefter har de irländska reglerna ändrats så att medborgare i EES-länder kan registrera europeiskt patent utan problem.

Löst på 3 veckor


Brittiskt företag får sälja medicinska vågar i Frankrike

Ett brittiskt företag som tillverkar medicinska vågar ville utvidga verksamheten till Frankrike. Företaget sålde redan sina vågar i flera EU-länder och produkten uppfyllde EU-reglerna.

Men de franska myndigheterna tillät inte företaget att sälja vågarna i Frankrike och begärde ytterligare tester.

I över ett år försökte företaget få sin produkt godkänd och till slut bad man SOLVIT om hjälp. SOLVIT och företaget lyckades tillsammans få vågarna godkända i Frankrike. Genom att SOLVIT hjälpte till att öppna en ny marknad kunde företaget förhindra en stor förlust.

Löst på 11 veckor